Så gör du kravprofilsarbetet roligare och mer givande

De flesta är väl medvetna om att en genomtänkt kravprofil är grunden för en lyckad rekrytering. Ändå händer det ofta att just denna del förbises, särskilt när det gäller kravprofilen för egenskaper. Det beror inte på att egenskaper ses som mindre viktiga – ”personlig lämplighet” värderas vanligtvis högt. Snarare är det för att många kanske litar lite för mycket på sin magkänsla när de bedömer kandidater, och för att det kan vara svårt att tydligt definiera och bedöma egenskapernas styrkor och utmaningar i relation till olika arbetsuppgifter.

I denna artikel ska vi visa hur du kan göra kravprofilsarbetet inte endast mer underbyggt, utan även roligare och mer intressant genom att använda en kompetensmodell och en kortlek.  Med dessa verktyg kan du skapa en mer strukturerad process som ökar chansen att hitta rätt person för rätt tjänst.

Vad är en kompetensmodell?

En kompetensmodell kan beskrivas som en uppsättning egenskaper som är noggrant utvalda för att vara relevanta vid bedömningen av en persons personlighet. Varje egenskap har en tydlig definition och tillsammans utgör de ett strukturerat ramverk som används för att beskriva vilka egenskaper som krävs för att matcha specifika arbetsuppgifter.

Varför använda en kompetensmodell?

Fördelen med att använda en kompetensmodell i kravprofilsarbetet, jämfört med att själv definiera vad olika egenskaper innebär, är att det sparar tid och skapar en gemensam förståelse för egenskapernas betydelse. Detta minskar risken för missförstånd och inkonsekventa bedömningar av kandidater. Om du dessutom har en personprofil som utgår från samma egenskapsbegrepp, så kan du också lättare skapa en värdefull röd tråd från kravprofilsarbetet till kartläggning och matchning av kandidatens egenskaper. Ytterligare en stor fördel, är att du kan använda dig av intervjufrågor som är framtagna just för dessa egenskaper i stället för att komma på egna varje gång.

Garudas kompetensmodell

Garudas Kompetensmodell utgår från 16 olika egenskaper som delas upp i en enkel modell som kallas Huvud-Hjärta-Ben-modellen.

  • Huvudets egenskaper handlar om hur vi tar oss an problemlösning
  • Hjärtats egenskaper handlar om hur vi samverkar och interagerar med andra och
  • Benens egenskaper handlar om hur vi genomför saker och skapar resultat.

Varje egenskap har två motpoler. Motpolerna beskriver egenskapernas ytterligheter och för varje ytterlighet finns en tydlig definition. Det är dessa som utgör själva kompetensmodellen. Utifrån den kan du välja ut relevanta egenskaper till din kravprofil.

Kompetensmodell

Skuggsidor – en extra dimension

Det som skiljer Garudas kompetensmodell från många andra, är att den, utöver att definiera egenskapernas motpoler, även beskriver deras skuggsidor. Om du till exempel behöver en noggrann och detaljorienterad person, är det viktigt att vara medveten om att en skuggsida kan vara att uppgifter tar längre tid att slutföra. Denna insikt hjälper dig som rekryterar att fundera över om detta kan bli ett problem i er verksamhet. Om det finns oro för att skuggsidan kan påverka negativt, är det en fördel att under intervjun undersöka om kandidaten har självinsikt om detta och strategier för att hantera skuggsidan.

Skuggsidor

Gör kravprofilsarbetet roligare med Garudas kortlek

När du ska ta fram en kravprofil för de egenskaper som krävs i den tjänst du ska rekrytera till, kan du naturligtvis nöja dig med att titta på kompetensmodellens nedskrivna 16 egenskaper och deras motpoler. Men det blir ofta mycket roligare och mer givande om du använder en kortlek.

Garudas kompetensmodellskortlek består av 32 kort, färgkodade enligt Huvud-Hjärta-Benmodellen.  På ena sidan av korten står egenskapens namn och definition och på baksidan finns en beskrivning av skuggsidan.

Genom att arbeta med konkreta kort som du kan flytta runt, ta bort och lägga till, skapar du en mer dynamisk och interaktiv arbetsprocess. Detta främjar djupare reflektion eftersom du tvingas tänka igenom varje beslut.

Särskilt stor nytta av kortleken har du när du ska rekrytera till en ny tjänst eller om ni är många involverade i processen. I en rekryteringsgrupp kan kortleken till exempel öka engagemanget och delaktigheten hos alla parter, och leda till mer nyanserat resultat och större acceptans för den slutliga kravprofilen.

Kom igång!

I nedanstående guide visar vi hur du lätt kan komma i gång med kortleken för att skapa en kravprofil. Guiden finns även som video om du hellre vill få en visuell bild av processen.

Viktigt att komma ihåg är att, för att göra ett relevant urval av egenskaper i din kravprofil behöver du allra först göra en behovsanalys och arbetsanalys. Detta ger dig en tydlig bild av vad arbetet innebär och gör det lättare att fastställa vilka egenskaper som är viktigast. Ju mer noggrann du är med din arbetsanalys, desto enklare blir det att arbeta fram en effektiv kravprofil.

Fler kravprofilsmöjligheter

Om du idag använder Garudas personprofil KompetensProfilen för att kartlägga de 16/32 egenskaperna, har du också tillgång till vår digitala plattform Garuda Universe. Här kan du antingen lägga in den kravprofil du tagit fram med hjälp av kortleken eller skapa en digital kravprofil som du sedan matchar med kandidatens personprofil. Om profilen inte överensstämmer med arbetets krav, får du konsekvensbeskrivningar som kan hjälpa dig i ditt beslutsfattande. Via plattformen får du även förslag på relevanta intervjufrågor att ställa till kandidaten.

Kompetensmodell och kortlek gifter sig!

Genom att använda en kompetensmodell och en kortlek kan du skapa en mer strukturerad och effektiv process för att utveckla kravprofiler. Det främjar en djupare förståelse för egenskaperna och ökar engagemanget och delaktigheten hos alla inblandade.

Så nästa gång du står inför en rekrytering, ta fram kortleken och testa ett nytt arbetssätt! När kravprofilsarbetet blir både grundligare och roligare ökar också sannolikheten för bättre och mer hållbara rekryteringsbeslut. Lycka till!

Ladda ner vår guide – så använder du kortleken i kravprofilsarbetet

Vi har skapat en guide till dig med inspiration om hur du kan använda kortleken i kravprofilsarbetet.

LADDA NER GUIDEN I PDF-FORMAT HÄR

 

Guide - så använder du kortleken i kravprofilsarbetet

 

Kortlek i ny skrud

Kompetensmodellens kortlek har uppdaterats – BESTÄLL DEN HÂR!

Designen är ny och egenskaperna; Impulsiv och Behärskad som bytte plats i modellen för ett tag sedan, sitter nu där de ska, i rätt färg.

Har du inte redan beställt nya kort? Gör det idag på info@garuda.se

1 kortlek: 400 SEK

5 Kortlekar: 1600 SEK