Garudas kompetensmodellskortlek är framtagen för att göra kravprofilsarbetet vid rekrytering roligare och mer givande – men det finns många fler användningsområden. Korten kan till exempel även vara till stor nytta vid intervjuer, coaching, teamutveckling, problemlösning och konflikthantering.

Här presenterar vi några förslag på hur du kan använda kortleken, men tveka inte att vidareutveckla och anpassa metoderna efter dina specifika behov och processer.

Individuell reflektion/coaching

 • Identifiering av solsidor och skuggsidor: Låt personen dra ett kort och reflektera över hur den specifika egenskapen visar sig i hennes liv, både som styrka och utmaning.
 • Daglig reflektion: Låt personen dra ett kort och reflektera över hur styrkan kan användas under dagen och hur hen kan vara medveten om skuggsidan. På kvällen, reflekterar hen över hur det gick.
 • Målsättning: Använd korten för att sätta upp mål. Till exempel, om personen vill utveckla sin riskvilja, diskutera både dess styrka (solsida) och hur man kan hantera eller undvika dess potentiella negativa effekter (skuggsida).
 • Dagobok: Använd korten som ett verktyg för dagboksskrivning. Låt personen skriva om en specifik situation där hen använde eller såg både solsidan och skuggsidan av en egenskap.

Teamutveckling

 • Lära känna varandra: Dela ut korten och låt deltagarna diskutera i par eller grupper. Låt dem dela exempel på hur egenskapen visar sig i deras arbete eller studier.
 • Team Building: Låt varje medlem välja ett kort och diskutera hur deras egenskap bidrar till teamet och vilka utmaningar de bör vara medvetna om. Detta kan främja ökad förståelse och samarbete inom gruppen.
 • Rollfördelning: Använd korten för att diskutera hur olika egenskaper passar in i olika roller inom teamet. Diskutera därefter vem som matchar bäst.
 • Förstärkning av positiva egenskaper: Fokusera på hur ni tillsammans kan förstärka varandras solsidor och stötta varandra i att hantera skuggsidorna.
 • Feedback: Använd korten för att ge och ta emot feedback. Diskutera specifika egenskaper och hur de påverkar teamet och arbetsmiljön.
 • Case studies: Använd korten för att analysera olika arbetssituationer. Be deltagarna identifiera vilka egenskaper som var mest framträdande och hur deras skuggsidor påverkade utgången.

Konflikthantering

 • Reflektion vid konflikter: När en konflikt uppstår, använd korten för att analysera situationen. Vilka egenskaper spelade en roll och hur bidrog deras skuggsidor till konflikten?
 • Förståelse: Låt parterna välja ut några kort och berätta hur de deras egenskaper inklusive skuggsidor påverkade situationen. Detta kan hjälpa till att bygga förståelse och hitta lösningar.

Kreativitet och problemlösning

 • Brainstorming: Använd korten för att stimulera kreativt tänkande. Dra ett kort och fundera på hur egenskapen kan användas för att lösa ett problem eller skapa något nytt.
 • Perspektivtagande: Dra ett kort och försök se problemet ur den egenskapens perspektiv, både från solsidan och skuggsidan.

Kravprofil

 • Identifiera nyckelkompetenser tillsammans: Samla rekryteringsgruppen och gå igenom korten tillsammans. Diskutera och välj ut de egenskaper som är mest relevanta och kritiska för den specifika rollen. Fokusera på både styrkor (solsidor) och utmaningar (skuggsidor).
 • Identifiera nyckelkompetenser själv: Ett alternativ till ovanstående är att varje deltagare i rekryteringsgruppen först själv lägger fram de tre egenskaper som de anser är nyckelkompetenser. Därefter diskuteras eventuella olika val och prioriteringar i förhållande till behovs- och arbetsanalysen. Metoden kan minska subjektivitet och ”group thinking”.
 • Prioritera egenskaper: Ranka de valda egenskaperna i ordning av betydelse för rollen. Notera vilka egenskaper som är absolut nödvändiga och vilka som är önskvärda.

Intervju

 • Diskutera kravprofilskorten: Baserat på den framtagna kravprofilen, låt kandidaten beskriva och ge exempel på hur de relaterar till egenskaperna och hur de har kommit till uttryck i deras tidigare arbeten. Diskutera både positiva aspekter och utmaningar.
 • Välj egna kort: Låt kandidaten välja ett kort från vardera huvud, hjärta och benegenskaper som är utmärkande för dem. Be kandidaten exemplifiera hur egenskapen tar sig uttryck i deras vardag.

Exempel på Intervjufrågor:

 • Solsida (Styrka): – Berätta om en situation där din [styrka] verkligen hjälpte dig att nå framgång. Hur bidrog denna egenskap till resultatet?
 • Skuggsida (Utmaning): – Kan du ge ett exempel på när din [styrka] blev en utmaning eller orsakade problem? Hur hanterade du den situationen?

 

Vi hoppas att ni får glädje av kortleken och har ni frågor eller vill ni ha ytterligare inspiration är ni alltid välkomna att kontakta oss!

Kortlek i ny skrud

Kompetensmodellens kortlek har uppdaterats – BESTÄLL DEN HÂR!

Designen är ny och egenskaperna; Impulsiv och Behärskad som bytte plats i modellen för ett tag sedan, sitter nu där de ska, i rätt färg.

Har du inte redan beställt nya kort? Gör det idag på info@garuda.se

1 kortlek: 400 SEK

5 Kortlekar: 1600 SEK