Vi på Garuda arbetar med många spännande svenska och internationella verksamheter – stora och små, privata och offentliga. Här på hemsidan kommer vi på sikt att visa ett urval av våra kunder som på olika sätt arbetar med oss och våra verktyg.

Du får gärna höra av dig om du vill veta mer om hur du kan använda våra verktyg.

Samarbetspartners

Garudas samarbetspartners utgörs av organisationer och individer som med sina unika kompetenser bidrar till värdeskapande processer inom bl a rekrytering, teamutveckling och coachning.

Beteendekliniken Sverige

Coaching/karriärsrådgivning, Förändringsledning, Konflikthantering, Organisationskonsultation

Vi skapar engagerade, välmående och högpresterande företag, organisationer och människor.

  • Professionell Coaching/karriärsrådgivning
  • Förändringsledning
  • Kreativ processledning
  • Samtalsterapi/motiverande samtal
  • Konflikthantering
  • Organisationskonsultation
  • HR-tjänster & strategisk kompetensförsörjning
  • Arbetspsykologiska tester och analyser

Christofer Gasslander
Malmö
+46 (0)709 146651
christofer@beteendekliniken.se
www.beteendekliniken.se

CROSSKEYS AB

HR konsult, Rekrytering, Coaching, Kompetensstrateg

Lars Scheér
Malmö, Helsingborg
+46 (0)418-704 83
lars.scheer@crosskeys.se

HUMAN RESULTS

Rekrytering, Karriärsrådgivning/coaching, Säljträning

Resultat skapas av människor!

Vi hjälper våra kunder att uppnå bättre resultat genom att tillsätta rätt personer med rätt attityd och rätt ambition.

Vi verkar med basen i Skåne och med fokus på att hitta resultatmedvetna medarbetare. Vår metodik säkerställer att resultat garanteras i varje rekrytering.
Johanna Silfverberg
Ystad
+46 (0)411-662 26
johanna@humanresults.se
www.humanresults.se

iTURN AB

HR Interim och Rekrytering, Ledarutveckling, Medarbetarutveckling, Omställning

iTURN arbetar med strategiska och operativa utvecklingsprocesser inom organisationscykelns tre olika delar – humankapitalets kretslopp – samt med HR Interim och Rekrytering. Det handlar om processerna för att kunna attrahera rätt människor IN i organisationen, utveckla människorna I organisationen och vid behov också hjälpa människor UT ur organisationen som goda ambassadörer.

Barbara Wennheden, VD
Malmö
+46 (0) 730-774903
barbara.wennheden@iturnab.se
www.iturnab.se

LIGHTPERSPECTIVE BPC AB

Ledarskapsutveckling, Affärscoachning, Struktur, Förändring

Affärscoaching

Coaching av chefer/nyckelpersoner: Hjälp till självhjälp m m

Handledning/utveckling av verksamhetsledning: Förändringskommunikation, hållbart ledarskap/medarbetarskap m m

Utbildning: Coachingens delmoment, bli affärscoach, samtalsmetoder, trepartssamtal, konkret beslutsfattande, konsekvensbeskrivningar med kraftfältsanalys, sociogram för maktidentifikation, framgångsrika copingstrategier m m

Bodil Dahlgren
Laholm
+46 (0)430-330 42
bodil.dahlgren@lightperspective.se
www.lightperspective.se

POSITIVTTÄNKADE.SE

Andy Swärd: Professionell Coach, Mental Tränare och flitigt anlitad Föreläsare.

Med drygt 20 års erfarenhet i näringslivet, däribland en rad internationella koncerner, i kombination med sitt idrottsliga förflutna på elitnivå, har Andy Swärd förmågan att på ett fängslande, praktiskt och humoristiskt sätt relatera till verkliga utmaningar och genom detta få människor att nå nya höjder i sin karriär, sin idrottsprestation eller i sitt privatliv.

Andy Swärd
Malmö
+46(0)709-42 11 89
andy@positivttankande.se
www.positivttankande.se

SE MÖJLIGHETERNA – ORGANISATIONSUTVECKLING

Ledarskap och teamutveckling, Coaching/mentorskap, Personlig utveckling och Karriärväxling

Se Möjligheterna – Organisationsutveckling
– Företaget som gör skillnad för dig och din organisation –

Inom dessa områden kan jag göra nytta för din verksamhet;

– Strategi
– Utvecklings-och förändringsarbete
– Ledningsgruppsutveckling
– Individuell utveckling/chefsutveckling
– Ledarskaps- och teamutveckling
– Affärscoaching/coaching och mentorskap

Kraftfulla insatser som ger resultat i form av ökad lönsamhet, effektivitet och arbetsglädje.

Vi börjar med en behovsanalys för att inventera vilka utmaningar just din verksamhet står inför, med visionen inställd på framtiden.

Suzanne Ilien
Lund/Skåne
070-4678318
se.mojligheterna@gmail.com
www.semojl.com

Syrsa Competence Development AB

Ledarutveckling, säljutveckling, coaching och feedback

”Release your potential!”

Syrsa arbetar med ledarutveckling, säljutveckling, coaching och feedback, dels genom att skräddarsy interna program för företag och organisationer, men också genom öppna program.
Målet med vår verksamhet är att frigöra potential hos de människor, företag och organisationer vi arbetar med, så att det leder till direkta resultat i det dagliga arbetet.

Malmö

Göran Larsson
+46 709 21 21 22
info@syrsa.se
www.syrsa.se