Även om det vanligtvis är stora företag som pratar om employer branding, så är det långt ifrån förbehållet de största aktörerna på arbetsmarknaden. Det finns faktisk en poäng i att alla företag arbetar strategiskt med hur de uppfattas av nuvarande och potentiella medarbetare. Det blir nämligen allt svårare för företag, i alla storlekar, att locka till sig och behålla duktiga medarbetare.

Såväl på hemmaplan som internationellt, står vi inför ett demografiskt vägskäl. Den största generationen någonsin på arbetsmarknaden går i pension, medan generation Y, som är redo att ta över seniorbefattningarna, är en av de minsta kullarna på 1900-talet. Och bortsett från att generation Y är få, har de även högt ställda krav och vill hela tiden känna att de utvecklas i sin yrkesroll. Det medför att de ofta byter jobb och att de med rätta har fått smeknamnet ”Projektgenerationen”.

Framöver kommer det alltså att krävas andra medel och incitament för att locka till sig nya medarbetare. Strategisk employer branding – att ta tillvara den mänskliga delen av organisationen optimalt – är ett av de bästa sätten att skilja sig från konkurrenterna. Och att kopiera den delen av organisationen är faktiskt är mycket svårare än att kopiera produkter – så sköts det smart, kan det ge en hel del fördelar.

Ladda ner vår e-bok om employer branding

Vad är employer branding?

Employer branding har varit ett av de mest omtalade begreppen inom HR under flera år. Och det kommer troligen att bli allt viktigare i framtiden.

Employer branding är nämligen avgörande för om verksamheten ska kunna locka till sig och behålla de bästa medarbetarna. Kort uttryckt betecknar employer branding företagets strategiska arbete med att skapa ett starkt varumärke som arbetsplats. Syftet är att lättare kunna locka till sig och behålla medarbetare. Employer branding är därför inte bara en policy som HR skickar ut. Det är den sammantagna upplevelsen av företagets kommunikation, marknadsföringen av verksamheten och känslan av att arbeta på just ert företag. Employer branding är bilden av företags in- och utsida.

Hur hjälper Garuda till med att stärka arbetsgivarvarumärket?

Hela organisationen måste vara delaktig för att organisationens employer branding ska bli lyckad. HR, ledning, marknadsföringsavdelning och hela personalstyrkan har här en viktig roll. Vi på Garuda kan också hjälp till med det arbete som krävs.

Vi hjälper till med två typer av uppgifter:

Först och främst assisterar vi i de traditionella HR-uppgifterna. Vi kan hjälper till med analysen av kraven för en befattning och med rekrytering, anställning, introduktion och utveckling av medarbetare. Målet är att skapa rätt matchning mellan medarbetare och jobb, så att du får nöjda medarbetare och bra ambassadörer. Det gäller både för nya medarbetare och redan anställda samt ledare som du arbetat med länge och som behöver utvecklas, antingen enskilt eller i team.

För det andra kan vi ge tips och råd kring hur HR och ledning kan stärka och implementera varumärket i vardagen. Dvs hur medarbetares beteende kan fås att matcha det budskap och de värderingar som varumärket ska representera. På så sätt kan HR och ledning kommunicera ut kulturen och ta ansvar för den strategiska designen av employer branding-insatsen.