Employer branding har varit ett av de mest omtalade begreppen inom HR och management de senaste åren – och med goda skäl. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är avgörande för om ni kan attrahera och behålla den nödvändiga kompetensen. Det har vi skrivit en e-bok om.

Lite förenklat står begreppet Employer branding för en verksamhets strategiska arbete med att bygga ett starkt varumärke för själva arbetsplatsen. Det är helhetsupplevelsen av din kommunikation, marknadsföringen av företaget och känslan av hur det är att jobba hos just er.

Det handlar mer om känslor än produkter, och känslor är ett av de områden där ni verkligen kan skilja ut er från konkurrenterna. En framgångsrik employer branding-strategi är beroende av både tydlighet och kontinuitet – vilket i sin tur kräver koordinering.  Därför har vi skrivit en e-bok med en rad initiativ som hjälper er att stärka ert arbetsgivarvarumärke.

E-boken ger er en introduktion till begreppet och konkreta råd för hur ni påbörjar ert strategiska arbete som, om det utförs väl – stärker er verksamhet och gör er mer konkurrenskraftiga.

.

I e-boken ”Employer branding – att stärka organisationens attraktionskraft” får ni:

  • En introduktion och genomgång av begreppet
  • Tips till hur ni bygger eller förbättrar er strategiska verksamhetsidentitet
  • Inspiration till hur er verksamhet kan särskilja sig positivt, på en allt mer konkurrensbaserad arbetsmarknad
  • En teoretisk grund med konkreta råd och idéer till hur ni attraherar kompetensen ni söker