Utgångspunkten för FokusProfilen är att alla avdelningar i en organisation ska ha medarbetare som tillsammans representerar fyra olika fokusområden för att fungera optimalt. De fyra fokusområdena är Integratorfokus, Utvecklarfokus, Grundarfokus och Resultatfokus.

Det är inte möjligt för en medarbetare att fokusera på samtliga områden på en gång. Vi har alla olika styrkor som vi föredrar att använda oss av när vi tar oss an uppgifter och när vi samarbetar med andra. Därför är det viktigt att känna till vilka styrkor och eventuella utmaningar som olika team har om vi vill skapa så bra helhetsresultat som möjligt. Detta gäller i alla sorters team, från ledningsgrupper och HR-avdelningar till olika specialist- och medarbetargrupper.

Med FokusProfilen har du möjlighet att se vad en kandidat eller medarbetare föredrar att fokusera på, och vilken typ av uppgifter hen trivs bäst med. Det ger underlag för en konstruktiv dialog kring ansvar, motivation, utmaningar och utveckling – oavsett om samtalet syftar till att rekrytera, introducera eller utveckla. Målet är alltid att skapa större självinsikt, trivsel och framgång i arbetet.

FokusProfilen ger ett gemensamt språk

FokusProfilens uppbyggnad kring de fyra fokusområdena gör att den är enkel att förstå och lätt att överskåda.  Därför skapas också snabbt ett gemensamt språk inom organisationen. Resultatet presenteras i en grafisk profil och tolkningstexter kan skriva ut baserade på respondentens svar. Det finns dessutom en fullständig öppenhet kring hur medarbetaren har svarat och vad som ligger till grund för dennes fokus.

Fördelen med FokusProfilen är också att HR-avdelning och ledare kan få en bättre överblick av om medarbetare har rätt uppgifter och fokuserar på de områden som är mest ändamålsenliga för organisationen. Med profilens hjälp kan man också se hur väl teammedlemmarna kompletterar varandra eller om de t.ex. fokuserar för mycket på detaljer och för lite på att uppnå resultat.

Utöver de fyra fokusområdena erbjuder FokusProfilen även ett antal tilläggsmoduler som bidrar till att medarbetare och team kan nyttja sina resurser optimalt. Modulerna omfattar bland annat:

  • KravProfilen som kartlägger arbetets krav
  • GruppProfilen, som visar hur teamets samlade FokusProfiler ser ut – och som grafiskt visar om teamet har rätt sammansättning.
  • Match-funktionen, där du utgår från en önskad profil till en befattning, grupp eller avdelning och som du sedan jämför kandidater med. Systemet genererar texter som beskriver hur individerna ligger till jämfört med gruppen och vad man ska vara uppmärksam på.
  • Spegelprofilen, som visar hur andra upplever dig som person.

Tack vare tilläggsmodulerna passar FokusProfilen också bra för teamutveckling, förändringsprocesser och ledarutveckling.

Utbildning i Fokusmodellen