JobMatchProfile är ett e-rekryteringssystem som lyfter kvaliteten på rekryteringsprocessen genom att effektivisera sättet som du mäter, tar emot, administrerar och rangordnar jobbansökningar på.

När du upprättar en ny tjänst via JobMatchProfile fastställer du en kravprofil för den nya medarbetare du söker. Kravprofilen tar hänsyn till såväl medarbetarens personlighet som yrkesmässiga kompetens – och på så sätt skiljer sig JobMatchProfile från andra e-rekryteringssystem.

JobMatchProfiles kravprofil har flera fördelar. Ofta anlitas medarbetare utifrån sina kompetenser och avskedas på grund av personlighet, men här missar du inget då du går igenom båda delarna. Du skapar dessutom en tydlighet i kravprofilen vilket innebär att du slipper en oklar platsannons som slutar med att du får ansökningar som saknar relevans.

JobMatchProfile rangordnar ansökningar

När ansökningarna börjar strömma in rangordnar JobMatchProfile dem utifrån den kravprofil som du har upprättat. På så sätt hittar du snabbt de mest relevanta ansökningarna, samtidigt som du får en strukturerad lista över samtliga kandidater.

I översikten för ansökningarna har du alltid en tydlig bild över alla kandidater och deras ansökningar. Rekryteringsansvariga kan skriva kommentarer och markera favoriter samt på ett enkelt sätt dela detta med de övriga i rekryteringsgruppen.
6 vassa argument för JobMatchProfile

Längre fram i rekryteringsskedet kan du följa hur långt de olika kandidaterna har kommit i processen. Några kanske du vill kalla på intervju, medan andra redan har varit hos er, och ytterligare några är redo för en andra intervjuomgången. Detta tillsammans med kommentarer och särskilda markeringar framgår tydligt i listan över kandidater och därför slipper ni kommunicera och koordinera med ävriga i rekryteringsgruppen via t.ex. mail, Excel-ark eller Word-dokument mm.

Idén med JobMatchProfile är helt enkelt att strömlinjeforma rekryteringsprocessen och se till att du kan hantera allt från kravprofiler till platsannonser och intervjuer samt göra bedömningar på ett och samma ställe.

När du slutligen har hittat din nya medarbetare kan du avtacka de övriga direkt genom systemet. Det kan både vara mer generella avtackningar till de som tidigt sorterats bort alternativt mer personligt utformade till de som gått längre i processen. Därefter ska ansökningar och CV:n lagras och raderas i enlighet med rådande lagstiftning – detta gör JobMatchProfile automatiskt.

Om du har du fått in många ansökningar från potentiella kandidater som du eventuellt vill kontakta när nya behov uppstår, eller om du får många spontanansökningar, kan du använda JobMatchProfile till att strukturera upp detta. Du sparar då informationen upp till sex månader och därefter skickar systemet automatiskt ett mail till de sökande och ber dem om ett samtycke för att spara informationen ett halvår till. På så sätt har du alltid en talangbank att välja ur, med kandidater som redan visat intresse för företaget.