Att inte bara attrahera rätt medarbetare, utan också behålla dem, är en fråga av yttersta vikt för allt fler företag och organisationer. Samtidigt saknar många organisationer idag en tydlig strategi för hur detta ska gå till. Få inspiration och konkreta idéer och behåll era medarbetare med en långsiktig personal- och kompetensförsörjningsstrategi.

Nya tider kräver nya insatser, och för att klara även framtida mål om kompetens- och personalförsörjning räcker det inte med de traditionella arbetsförmåner som de flesta företag, och verksamheter erbjuder. Undersökningar visar nämligen att det varken är högre lön, firmabil, mobil, dator, bonus, försäkringar eller gratis hälsovård, som avgör om en medarbetare väljer att stanna kvar i en anställning eller inte. Istället krävs idag en mer aktiv och attraktiv byteshandel som utgår från andra värden.

I denna guide vill vi därför förmedla vad en sådan plan skulle kunna innehålla, samt vad du konkret kan göra för att skapa en arbetsplats där medarbetare vill stanna kvar och där de kan utvecklas tillsammans med er och er organisation.

I e-boken om Konsten att behålla medarbetare, får ni som arbetsgivare:

  • Inspiration och förslag till hur en genomarbetad strategi kan se ut.
  • Konkreta idéer till det långsiktiga arbetet med personal- och kompetensförsörjning.
  • En teoretisk introduktion med praktiska förslag.
  • En lägesbild om forskningen och vad som faktiskt får oss att stanna kvar och trivas på jobbet.