Garudas värdegrund

En personprofil från Garuda ska aldrig utgöra ett mål i sig. Däremot är det vår förhoppning att verktygen ska leda till värdeskapande dialoger mellan människor – om olika resurser och kompetenser.

Garudas värdegrund

Garudas värdegrund: Balans mellan människor

Vi tror att positiv utveckling och bra ledarskap skapas med utgångspunkt i en värdegrund som värnar om balans mellan människor.

Enbart om man lyckas skapas balans utifrån ett jämlikhetsperspektiv, mellan ledare och medarbetare, kommer de enskilda individerna att vilja ta ansvar och använda hela sin kreativitet för att lösa de uppgifter som krävs i vardagen.

En personprofil från Garuda är inte ett mål i sig

Att göra en personprofil kan aldrig vara ett mål i sig. Däremot kan profiler hjälpa oss att skapa en dialog som kan vara till glädje för både individer och grupper i många olika typer av utvecklingssammanhang.
Ett profilverktyg från Garuda ska därför alltid användas som underlag för ett samtal. Vi värnar om en jämlik och respektfull dialog där även öppenheten kring verktygens uppbyggnad och underlaget för respondenternas resultat hjälper oss att skapa detta.

Garuda AB är medlem i HRK
Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter, HRK
Genom vårt medlemskap i HRK – Sveriges branschförening för Human Resource Konsulter, vill vi visa att vi står upp för och värnar om metodologisk kvalitet och etisk korrekthet, både vad gäller våra testverktyg och arbetsmetoder.

Garudas värdegrund speglas även i Huvud-Hjärta-Ben™-modell.

Kontaktperson


Kontakt VD och HR-konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se