Case – Servicekuben

Servicekubens förbättringsarbete genomnsyras av Garudas FokusModell med de tillhörande verktygen FokusProfilen och BasProfilen

Case – Servicekuben

Byggföretaget Servicekubens förbättringsarbete genomsyras av Garudas verktyg

Servicekuben började redan 2008, med Marie-Louise Moberg Andersen och Johan Hylén i spetsen, intressera sig för Garudas modeller. Valet föll snabbt på FokusProfilen och numera även BasProfilen. Anledningen var enkel, de var och är övertygade om att det är medarbetarna som bygger företaget och dess framgång.

Med Garudas FokusProfil och BasProfil har Servicekuben förenklat och förbättrat kommunikationen med och för sina medarbetare. Användandet av Garudas verktyg ger nya färdigheter i att förstå och bemöta andra för att nå fram med sitt budskap vilket kommer till nytta i många situationer.

– Vi använder både verktygen från Garuda och dess resultat på så många sätt som möjligt. Ju mer vi belyser och diskuterar det, desto mer kommer både medarbetare, samarbetspartners och kunder uppfatta det som en del av vår verksamhet. De kunder vi pratat med tycker att vårt interna arbete både är intressant och bra och det är numera en naturlig del i vår marknadsföring som ett sätt att särskilja oss från våra konkurrenter. Vi vill vara det där byggföretaget som det är kul att arbeta på, jobba med och anlita säger Marie-Louise Moberg Andersen på Servicekuben.

Fotograf Caroline L Jacobsen

Fotograf Caroline L Jacobsen

Servicekuben använder arbetet med Garuda i mycket av sin marknadsföring. Både i externa möten, mässor, webb och trycksaker. Ett år pryddes till exempel deras kalender, som varje år skickas ut till samtliga kunder, av information och bilder kring arbetet med Garuda. Detsamma gäller företagsbroschyren som skickas ut varje år.

En röd tråd i förbättringsarbetet

Alla tjänstemän har hitintills utfört FokusProfilen och nyligen har ett antal arbetsledare och platschefer varit på kurs hos Garuda gällande BasProfilen. BasProfilen ska framför allt användas tillsammans med yrkesarbetarna.

– Vi är övertygade om att det är våra medarbetare som bygger varumärket Servicekuben. Våra satsningar påverkar våra medarbetare, samarbetspartners och i slutändan givetvis också våra kunder och därmed vår framgång. Vi började redan 2008 prata om Garudas FokusProfil och den är sedan dess en röd tråd och ett gemensamt begrepp i många av våra olika interna aktiviteter, till exempel olika diskussioner, möten och nyhetsbrev. Det skapar också en stor nytta i det personliga mötet med både samarbetspartners och kunder avslutar Marie-Louise.

Läs mer om Fokusprofilen
Läs mer om Basprofilen

Mängder av positiva utkomster

Användandet av Garudas verktyg har fått en direkt positiv inverkan på både medarbetare, kunder och samarbetspartners. För Servicekuben har det främst varit ett viktigt verktyg:

  • vid sammansättning av projektgrupper
  • vid personalmöten
  • för att effektivisera samarbeten
  • vid konflikthantering
  • i utvecklingssamtal
  • i rekryteringar
  • vid kundmöte och utvecklande av kundrelationer

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se