En uppdatering av normgruppen i KompetensProfilen kommer att ske i slutet av vecka 10.

Som vanligt kommer detta att ske automatiskt i Garuda Universe och det krävs ingen aktiv insats från din sida. Förändringarna är små och kommer inte att påverka din tolkning av profilerna.

Dokument innehållandes profilbilder, tex självskattnings- och kravprofilsmall finns uppdaterat under ”Hjälp och material” på Garuda Universe när uppdateringen träder i kraft.

Den nya svenska normgruppen i KompetensProfilen baseras på 4962 profiler gjorda av personer i arbetsför ålder under åren 2016-2023. Normgruppen är viktad utifrån europeisk populationsdata och Garudas referensdatabas på 31534 profiler när det gäller variablerna kön, ålder och utbildningsnivå.

Förändringarna i normvärdet berör denna gång dragen Helhetsorientering, Riskvillighet och Konkurrens som alla förflyttas ett steg åt vänster på skalan. Medelvärdet för motsägelser i profilen är fortsatt 33.

Nedan presenteras de nya normvärdena för KompetensProfilens 16 personlighetsdrag i jämförelse med tidigare normvärden.

Klicka på bilden för att se högupplöst PDF

Uppdaterad normgrupp för KompetensProfilen 2024