Vi kan med glädje meddela att en ny uppdatering av normvärdena i KompetensProfilen snart kommer att släppas. I vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har vi stort fokus på analys och kvalitetssäkring och i detta arbete ingår bland annat uppdatering av normgruppen. Ändringen kommer att ske automatiskt i Garuda Universe och det krävs alltså ingen aktiv insats från din sida för att ta del av uppdateringen.

Den nya svenska normgruppen i KompetensProfilen baseras på 1379 profiler gjorda av personer i arbetsför ålder under åren 2016-2021. Normgruppen är viktad utifrån europeisk populationsdata och Garudas referensdatabas på 15 000 profiler när det gäller variablerna kön, ålder och utbildningsnivå. De förändringar i normvärdet som förekommer är små, och ses som naturliga, och ger därmed inte anledning till förändring av tex frågeformulär.

Normvärdet redovisas med en liten siffra i mitten av stapeln och värt att notera är, att det liksom tidigare är så att normvärden med minusvärden är rödfärgade.

Nedan presenteras de nya normvärdena för KompetensProfilens 16 personlighetsdrag i jämförelse med tidigare normvärden. Det nya medelvärdet för motsägelser i profilen är nu 33.

Impulsivitet ändras till Självbehärskning

I samband med uppdateringen av de nya normvärdena kommer det även ske en förändring av benämningen på drag nummer fem. Dvs draget som nu heter Impulsivitet kommer framöver heta Självbehärskning. Det innebär att poängräkningen blir den omvända så att poäng som indikerar självbehärskning ligger åt höger och poäng som indikerar impulsivitet ligger åt vänster. Ändringen beror på en anpassning till den terminologi som är gängse i den vetenskapliga litteraturen.

Ny layout på rapporterna

KompetensProfilens rapporter anpassas nu till den nya moderna layouten som redan finns i Garuda Universe. Det innebär bland annat en mer nedtonad färgsättning och en luftigare och tydligare indelning mellan huvud-, hjärta-, bendrag.  Profilen blir också ”stående” och respondentens svarsfördelning mellan vänster- och högerutfall redovisas direkt i anslutning till stapelns ytterkanter vilket underlättar förståelsen för profilen.

Respondentens sammantagna antal motsägelser redovisas inte längre på samma sida som personprofilen utan är placerad på sidan med sociala variabler.

Nedan visas en demo-profil som exempel:

 

 

Behöver ni hjälp, eller önskar ni mer information om uppdateringen och de nya normgrupperna, är ni alltid välkomna att kontakta oss.