Språklig översyn av påståendena i FokusProfilen

FokusProfilens frågeformulär har genomgått en språklig revidering. Påståendena är i sin betydelse oförändrade men språket, som ibland upplevts som onödigt komplext, har förenklats och förtydligats. Samtidigt har en anpassning mellan påståendena och FokusProfilens nyckelord gjorts för bättre överensstämmelse. Dessa förändringar påverkar inte profilens utfall eller innehåll utan syftar endast till att förbättra användarupplevelsen vid ifyllnad och återkoppling på profil.

Möjlighet att se om en självskattning har inkluderats eller inte via ”Redigera” respondent

Har du skickat ut ett frågeformulär till en respondent och undrar om det inkluderade en självskattning eller inte?

Vi har uppdaterat funktionen ”Redigera” där du hittar information om vilket frågeformulär du har skickat ut, språk, vilken deadline respondenten har och nu även om du har inkluderat en självskattning för respondenten eller inte.

Obs! Om respondenten inte har börjat fylla i frågeformuläret har du möjlighet att aktivera ifyllandet av självskattningen eller inaktivera funktionen utan att behöva göra ett nytt utskick eller informera respondenten om det.

 

Garuda insikt uppmärksammar dig på intressanta profilfrågor

Vad är en vanlig ifyllnadstid? Är 30 minuter kort eller lång tid?

Under Garuda Insikt, som du finner överst vid den grafiska profilen finner du nedanstående ikon som kommer att uppmärksamma dig på om det finns särskilt intressanta frågor att fördjupa sig gällande aktuell profil

PDF-rapporter har nu respondentens namn

Garuda Universe använder nu som standard respondentens namn som filnamn när du sparar en rapport i PDF-format. Oavsett om du skapar flera rapporter samtidigt eller skapar en rapport individuellt, kommer Garuda Universe att ange respondentens namn som filnamn.

Denna uppdatering kommer att öka din effektivitet när du arbetar med Garuda Universe och kommer också att göra det lättare för dig att hitta den sparade rapporten efteråt. 

Nytt rapportalternativ: Anteckningar

Om du använder anteckningar i Garuda Universe, har du tidigare behövt skriva ut dina anteckningar. Med vår nya rapport ”Anteckningar” kan du snabbt hitta alla dina anteckningar om den aktuella respondenten och ha möjlighet att få dem skapade i en PDF-rapport.

Anteckningar är särskilt bra att använda som en del av dina förberedelser inför eller efter en återkoppling. Med rapportfunktionen ”Anteckningar” kan du se till att dina egna anteckningar inte blandas ihop med respondentens personliga profilrapport.

 

Övriga uppdateringar

  • Felrättningar
  • funktionsförbättringar
  • Buggrättning: GruppProfil med “0” respondenter kan inte längre öppnas

 

Vi hoppas att du får glädje av uppdateringarna och du är naturligtvis alltid välkommen med frågor på info@garuda.se eller tel. +46 40 664 58 80.