Allt fler verksamheter inser vikten av att arbeta aktivt med introduktionsprocessen av nya medarbetare. Och det är bra, för enligt Sveriges HR-förening slutar mer än var fjärde anställd sitt arbete inom 1 år.

Onboarding och rekrytering är egentligen två sidor av samma mynt. Skillnaden är att när man talar om rekrytering läggs fokus oftast på den del av processen som leder till en anställning. Men sen då? Hur ska man som arbetsgivare göra för att den nyanställda ska trivas, lära och utvecklas, och hur förvaltas den nyanställdes kompetenser på bästa sätt?

Hur ni som arbetsgivare ser på onboarding och er förmåga att utforma ett välplanerat och genomtänkt introduktionsprogram är ett av de viktigaste verktyg ni har för att klara inte bara akuta, men också framtida kompetensförsörjning.

I e-boken om onboarding och introduktion, får ni som arbetsgivare:

  • En teoretisk genomgång och introduktion till onboarding som begrepp.
  • Konkreta råd i introduktionens olika faser.
  • Tips till hur ni anpassar introduktionsupplägget för chefer.
  • Konkreta åtgärder för att undvika de vanligaste fallgroparna.