Med Garuda JobSpots kan du snabbt, enkelt och till en låg kostnad stärka verksamhetens employer branding, det vill säga ert arbetsgivarvarumärke. Genom korta, tydliga och proffsigt designade videos når er verksamhet ut till en större målgrupp och fler drömkandidater.

Men vad är det egentligen som menas med att stärka verksamhetens employer branding? Enkelt förklarat beskriver employer branding som begrepp, det strategiska arbetet med att skapa ett starkt och igenkännbart varumärke av arbetsplatsen. Målet är att lättare attrahera och behålla medarbetare.

Employer branding är betydligt mer än bara glada inlägg på sociala medier. Det är den samlade upplevelsen av er kommunikation, marknadsföringen av er som arbetsplats och känslan av hur det är att vara anställd hos just er. Employer branding är med andra ord den samlade bilden av er som verksamhet.

Och vad kan passa bättre än just video för att göra den bilden ännu mer levande i rekryteringsprocessen när det är dags att hitta en ny kollega?

Reserverat det stora flertalet

Många förknippar employer branding med amerikanska mastodonter som Google, Apple och Coca Cola och employer branding blir lätt något abstrakt som ligger långt borta från den egna verkligheten. Men faktum är att employer branding är något alla verksamheter kan och bör arbeta med. Med Garuda JobSpots blir arbetet enkelt, handfast och konkret och du kan komma igång med detsamma.

JobSpots kräver inga tekniska förkunskaper, så vem som helst kan använda verktyget. Vi lär er på några minuter det ni behöver kunna och sedan är det bara att sätta igång och börja skapa korta och tydliga videos, skräddarsydda för sociala medier. Videorna vässar era jobbannonser och kommunicerar direkt mot era drömkandidater på LinkedIn, Facebook, din hemsida mm. Processen från tanke till resultat har sällan varit kortare.

Employer branding: En nödvändighet

En av orsakerna till varför JobSpots är ett ovärderligt verktyg i det strategiska arbetet med ert arbetsgivarvarumärke vilar i själva premissen bakom employer branding.

När skillnaden mellan produkter och tjänster som konkurrerande företag erbjuder blir allt mindre, och traditionella och mer hårda värden som högre lön och olika personalförmåner lockar allt färre, har värdet av strategisk employer branding ökat. Med fokus på mjukare värden och genom att använda den mänskliga delen av organisationen, får man en mer genuin och särskiljande konkurrensfördel – som dessutom är betydligt svårare att kopiera än produkter.

Med JobSpots talar ni direkt till kandidaterna och de korta videorna fångar och behåller kandidaternas uppmärksamhet, samtidigt som den inbjudande designen garanterar en sammanhållen och likartad bild av er organisation oavsett kommunikationskanal.  Och häri ligger en av nycklarna till att lyckas med employer branding. Arbetsgivarvarumärkes framgång beror nämligen på dess kontinuitet över kommunikationskanaler och över tid.

Förutom att skapa enhetlighet och kontinuitet, gör JobSpots enkelhet att denna employer brandingaktivitet kan användas självständigt ute i verksamheten, och på så sätt avlasta HR och kommunikationsenheter.

Kontakta oss, så berättar vi gärna mer om JobSpots och employer branding!

Skicka ett mejl till info@garuda.se eller ring 040 664 58 80. Vi är redo och ser fram emot att dela med oss ​​av vår entusiasm för JobSpots.