Intresset för employer branding ökar ständigt, och för många verksamheter har det blivit ett ovärderligt verktyg för att kunna attrahera och behålla de mest eftertraktade kompetenserna och medarbetarna – inte minst då konkurrensen om arbetskraften ökar.

I den allt mer hårdnande konkurrensen blir det tydligt att det kommer behövas andra medel och incitament, för att attrahera nya medarbetare och behålla de redan befintliga, än vad som tidigare traditionellt erbjudits – det är här employer branding kommer in och kan göra skillnad.

E-boken ger er en introduktion till begreppet och konkreta råd för hur ni påbörjar ert strategiska arbete som, om det utförs väl – stärker er verksamhet och gör er mer konkurrenskraftiga.

 

I e-boken ”Employer branding – att stärka organisationens attraktionskraft” får ni:

  • En introduktion och genomgång av begreppet
  • Tips till hur ni bygger eller förbättrar er strategiska verksamhetsidentitet
  • Inspiration till hur er verksamhet kan särskilja sig positivt, på en allt mer konkurrensbaserad arbetsmarknad
  • En teoretisk grund med konkreta råd och idéer till hur ni attraherar kompetensen ni söker