Ingenting börjar utan en dröm eller tanke. Garudas grundare Finn Havaleschka erbjuder i denna e-bok ett lite annat fokus än vanligt. Syftet med dessa 7 tankeväckare är att mana till eftertanke och reflektion och göra vägen mot att realisera dina drömmar lättare.

Tankeväckarna i detta häfte går igenom 7 tidlösa teman. De kommer inte i någon bestämd ordning och du kan börja med den som känns mest relevant för dig.

  • Om förväntningar
  • Om att vara närvarande i nuet
  • Om tvivel
  • Om motivation
  • Om att begå misstag
  • Om meningen med tillvaron
  • Om oro

Om du inte tar dig tid att tänka över vad du drömmar om att bli, att göra, att uppleva, hur du vill vara som person eller över vad du vill uppå i morgon, övermorgon, om ett halvår eller ett år – hur föreställer du dig då att dina drömmar ska kunna gå i uppfyllelse?