I år är det 40 år sedan Finn Havaleschka startade Garuda. Under de senaste 40 åren har Garuda utvecklat och förfinat sina personprofiler för rekrytering och utveckling för att både ligga i fas med forskning och kundernas behov. 

ProfilAnalysen var den första personprofilen, som Garuda lanserade på marknaden 1982, och som senare ändrade namn till KompetensProfilen. Sedan dess har flertalet populära personprofiler och HR-verktyg lagts till i produktportföljen, såsom FokusProfilen, BasProfilen, e-rekryteringssystemet JobMatchProfile samt det kognitiva testet Garuda Logik. Nyligen lanserades JobSpots – ett verktyg för att skapa videojobbannonser och nyss släpptes även den nya plattformen – Garuda Universe! 

Under åren har Garuda med Finn Havaleschka som ”den gröne utvecklaren” även utvecklat lite mer nischade produkter. Samtliga med fokus på att bidra till konstruktiva dialoger med syfte att skapa balans mellan människor. Produkter som Kultur- & KlimatProfilen, GolfProfilen, FusionsProfilen, Utvecklingsspiralen och en del andra profiler fick se dagens ljus, men nådde aldrig den breda marknaden och fick därmed ge plats för andra profiler. Som kuriosa kan RyttarProfilen också nämnas, en verkligt nischad profil som utvecklades efter förfrågan till företag och föreningar inom ridsporten.  

Lokal förankring, global utblick 

I dag använder hundratals privata och offentliga verksamheter ett eller flera av Garudas produkter. Alla utvecklade från samma värdegrund, nämligen ”Att skapa balans mellan människor”. 

Då verktygen översatts till mer än 20 olika språk, bidrar tusentals användare dagligen, både nationellt och internationellt, med att sprida Garudas värdegrund när de i samtal och processer använder Garudas verktyg och tjänster.  

Garudas profilverktyg är utvecklade i Danmark och riktar sig både till den skandinaviska och globala marknaden. Den lokala förankringen är dock viktig och i alla år har det skandinaviska perspektivet på ledar- och medarbetarskap värnats och fått genomsyra de verktyg och koncept som utvecklats.  

 Gina Filippini, VD i Garuda AB, uttalar sig om jubileet: 

”Det är en sann glädje att ha fått vara med och följa Garudas resa under mer än två av dessa fyra decennier. Den ständiga viljan att utveckla och förbättra både profilverktygen och dess programvaror, gör att vi alltid kunnat blicka framåt med nyfikenhet och förväntan kring vad som händer härnäst. Särskilt värdefullt har det dock varit att få uppleva hur Garudas koncept och verktyg implementerats i olika företag och organisationer och kunnat bidra till att skapa balans och utveckla individer och verksamheter. Att få höra att Garudas verktyg gör skillnad och att dess öppenhet och enkelhet gör att både respondenter och användare känner att de kan få ut så mycket mer av sina processer, är det som gör att jag och mina kollegor med glädje och tillförsikt ser fram emot kommande decennier” avslutar Gina. 

”Jag fortsätter tills jag fyller 96” 

Finn Havaleschka, Garudas grundare gläds åt jubileet: 

”För mig har det varit spännande och utmanande, utvecklande och berikande – och ibland såklart också kämpigt – att ha varit en del av Garuda sedan 1982. Det är en stor lycka för mig att få uppleva hur Garuda ser ut idag. När jag grundade Garuda 1982 hade jag min utbildning i statsvetenskap med mig i bagaget, i vilken jag specialiserat mig på dragteorier, personprofiler och rekrytering. Dessutom hade jag affärserfarenhet från Mercuri, IBM och Bang & Olufsen. Från både forskning och praktik såg jag en tydlig brist i det sätt vi då rekryterade på, både i Danmark och internationellt. Den bristen har jag försökt åtgärda sedan dess. Jag är dock inte klar än och räknar med att fortsätta tills jag fyller 96”, säger Finn med ett skratt. 

Garuda firar bland annat sitt 40-årsjubileum med en ny bok skriven av Finn Havaleschka. Titeln är ” Personlighedsbestemt ledelse ” och beskriver kärnan i hur Garuda tolkar och utövar ledarskap på. Boken gavs ut i maj 2022 och finns än så länge bara på danska.