Årets Erfa-dag var ett smörgåsbord av insikter om det mänskliga beteendet, om kunskapens betydelse för att nå hälsomål och erfarenhetsutbyten i en workshop. Kul, inspirerande och lärorikt, tyckte Stefan Nilsson som är HR-generalist på Swep International AB.

Garudas Erfa-dag har blivit en tradition. I mer än tjugo år har Garudas HR-intresserade användare berikat sig med ny kunskap och lyssnat till andras erfarenheter. Så även i maj där årets upplaga lockade ett 40-tal deltagare till en fullmatad halvdag med både föreläsningar och en kreativ workshop.

 

När kritiskt tänkande blir en bristvara

Det låg mycket allvar i luften när Mats Alvesson, professor vid företagsekonomiska institutionen på Lunds universitet, föreläste om funktionell dumhet. Den frodas när man inte vill stöta sig med andra och inte vågar säga sin hjärtas mening. Man tänker inte utanför boxen eftersom det skulle innebära ett hot mot den konsensus som råder. Kritik förs inte fram.
Det får konsekvenser menade Mats och gav exempel på när en policy blir svår att tillämpa eftersom ingen har kritiskt granskat den. Men man har ändå accepterat policyn. Lösningen är lika enkel som svår. Det gäller att beväpna sig med mod och våga göra sin röst hörd utifrån att ständigt reflektera över organisationen, sin roll och sin uppgift.

Ekonomiprofessorn Mats Alvesson vid Lunds universitet talade om faran med att inte tänka kritiskt.
Ekonomiprofessorn Mats Alvesson vid Lunds universitet talade om faran med att inte tänka kritiskt.

Hälsoprojekt med kunskap i fokus

För att samspelet mellan människor på en arbetsplats ska fungera har engagemang och hälsa en betydelsefull funktion. Vi är varandras arbetsmiljö. Det säger HR-strategen Annika Norén som föreläste om ESF-projektet PEPP, Personligt Engagemang På Plats, där Annika är delprojektledare. PEPP är ett tvåårigt samarbete mellan kommunerna Kävlinge, Burlöv och Lomma och kommer att avslutas under hösten i år.
Totalt har projektet engagerat och kompetensutvecklat ungefär 4 500 medarbetare och chefer. Projektidén är att med kompetensutvecklingsinsatser långsiktigt stärka kommunernas hälsoarbete för ett mer hållbart arbetsliv. Med ökade kunskaper inom olika områden ges både den enskilde medarbetaren och chefen möjlighet att ta ett större ansvar. För att öka förståelsen av sig själva och för varandra behövdes bland annat ett verktyg för grupputveckling. Garuda, som vann projektupphandlingen, har spelat en viktig roll för projektets måluppfyllelse. Totalt har i dagsläget cirka 100 arbetsgrupper fått möjlighet att utvecklas med hjälp av Garuda och FokusProfilen.

Annika Norén berättade om kunskapens betydelse för hälsan och om PEPP-projektet.
Annika Norén berättade om kunskapens betydelse för hälsan och om PEPP-projektet.

Erfarenhetsutbytande workshop
Dagen avslutades med ett stimulerande kunskapsutbyte i en gruppövning. I varje grupp blandades deltagare från olika verksamheter, privat som offentligt. Grupperna avverkade ett antal stationer med uppgifter och frågor som man reflekterade över. Tanken var att låta deltagarna inspireras av varandra i en idérik dialog kring de utmaningar som man möter i det dagliga arbetet. Många igenkännande blickar utväxlades under samtalen. I workshopen fanns också tävlingsmoment som premierades med fina priser.
Förutom att lyssna på föreläsningarna och att ta del av gruppövningen fick deltagarna också rykande färska nyheter om Garuda och om verktygen. Nästa år arrangerar Garuda en ny upplaga av Erfa-dagen. Håll utkik redan nu så att du inte missar denna erfarenhetsrika dag, fylld med nya möten i HR-världen.

 

Vad tyckte deltagarna om dagen? Här är några röster.

Eva Marminge, HR-utvecklare på Competensum.
Inspirerande och lärorikt med bra upplägg, erfarenhetsutbyte och att jag fick fylla på med mer kunskap om verktygen. Garuda är genuint intresserade av vad användarna tycker och det förmedlade man under dagen. I workshopen var det kul att få ta del av andras erfarenheter av KompetensProfilen, som jag inte har jobbat så mycket med. Jag kommer absolut att delta på nästa års Erfa-dag.

Ludvig Oldbring, HR-specialist på Höörs kommun.
En mångsidig dag där de visade på olika perspektiv på frågor vi berörs av. Workshopen var ett bra inslag där jag själv fick vara delaktig, det skapade reflektion. Det var intressant att få ta del av andras erfarenheter kring rekrytering och vilka underlag man då behöver.

Anne-Sofie Hansen, HR-specialist på Älmhults kommun.
Det är andra gången jag deltar och är lika positivt överraskad som förra gången. En trevlig mix av både allvar och lättsamt, Mats Alvesson som talade om funktionell dumhet var en frisk fläkt om att inte följa invanda hjulspår. Jag fick nya idéer, till exempel att KompetensProfilen kan användas i kortare varianter.

Love Janson