Nu är det åter dags för Garudas ERFA-dag!

I år hälsar vi både kunder och dig som är nyfiken på vad Garuda kan erbjuda, välkomna till denna inspirerande halvdag med föreläsare, workshops och mingel.

När och var?

Datum: 28 maj 2019
Tid: 11.30 – 16.45 – Vi startar med en gemensam lunch på 14:de våningen.
Plats: Studio i Malmö, Nordenskiöldsgatan 24 Malmö

Föreläsare


Mats Alvesson, professor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Föreläsningen belyser fenomenet funktionell dumhet, dvs tendensen att tänka väl inom en begränsad sfär men föga kritiskt eller reflekterat utanför denna.

Man följer regler och instruktioner, gör som man blir tillsagd, anammar moden och gör som alla andra. Man håller sig till boxen – skråtänk, befattningsbeskrivning mm – och går ogärna utanför denna.

Detta är ofta produktivt och funktionellt – arbetsuppgifter utförs och man behöver ej tänka så mycket – men bidrar också till att en hel del mindre genomtänkt tar tid och kraft i organisationer. Detta fenomen belyses med många exempel och möjligheter att minska funktionell dumhet diskuteras.


Annika Norén, HR Strateg och delprojektledare för PEPP.

Ett av Sveriges största ESF-projekt för Kompetensutveckling inom hälsa och hållbart arbetsliv, går mot sitt slut. Annika berättar om resan från ansökan till implementering inom tre kommuner.

Projektet har innefattat 16 olika kompetensutvecklingsinsatser och riktat sig till 4500 medarbetare, varav 200 chefer. En av insatserna är kopplat till engagerat medarbetarskap och har bland annat inneburit att 50 olika team har fått grupputveckling med FokusProfilen.

På sikt förväntas effekterna från projektet kunna bidra till att vända utvecklingen vad gäller såväl kort- och långtidssjukfrånvaro som fysisk och psykisk ohälsa. Dessutom förväntas projektet bidra till att kommunerna uppfattas som attraktiva arbetsgivare.