Senaste uppdateringarna

Ökad säkerhet, kandidatpresentation och bugg-rättningar

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra Garuda Universe och våra profilverktyg för att göra dem mer värdefulla för dig som användare. I denna uppdatering finner du både funktioner för ökad säkerhet och en ny möjlighet till förenklad presentation...

Läs mer

Uppdatering av BasProfilens rapporter

PDF-rapporter har nu respondentens namn Garuda Universe använder nu som standard respondentens namn som filnamn när du sparar en rapport i PDF-format. Oavsett om du skapar flera rapporter samtidigt eller skapar en rapport individuellt, kommer Garuda Universe att ange respondentens...

Läs mer

Uppdatering av Garuda Logik, hösten 2023 | Fler och förbättrade funktioner

Visning av grafisk profil innan profil skapas Vill du snabbt se respondentens poäng på Garuda Logik så kan du nu göra det innan du upprättar en rapport. Vid respondentöversikten kan du antingen klicka på respondentens namn eller på ”Detaljer” i...

Läs mer

Uppdatering av FokusProfilen, hösten 2023 | Fler och förbättrade funktioner

Språklig översyn av påståendena i FokusProfilen FokusProfilens frågeformulär har genomgått en språklig revidering. Påståendena är i sin betydelse oförändrade men språket, som ibland upplevts som onödigt komplext, har förenklats och förtydligats. Samtidigt har en anpassning mellan påståendena och FokusProfilens nyckelord...

Läs mer

Uppdatering av KompetensProfilen, hösten 2023 | Fler och förbättrade funktioner

Språklig översyn av definitioner och nytt högerord på draget Inflytande Vi har haft en språklig översyn av de korta definitionerna i KompetensProfilen och gjort smärre ändringar. Högerbenämningen av draget Inflytande har ändrats från ”Drivande” till ”Styrande” för att inte draget...

Läs mer