Senaste uppdateringarna

Uppdatering av FokusProfilen, hösten 2023 | Fler och förbättrade funktioner

Språklig översyn av påståendena i FokusProfilen FokusProfilens frågeformulär har genomgått en språklig revidering. Påståendena är i sin betydelse oförändrade men språket, som ibland upplevts som onödigt komplext, har förenklats och förtydligats. Samtidigt har en anpassning mellan påståendena och FokusProfilens nyckelord...

Läs mer