Om Garudas profilverktyg

Garudas profilverktyg varierar i komplexitet och kan användas på alla organisatoriska nivåer – i samband med rekrytering och utveckling av såväl toppchefer som kollektivanställda.

Om Garudas profilverktyg

Verktyg för individ, grupp och organisation

Garuda har utvecklat flera olika profilverktyg som tillsammans gör det möjligt att täcka utveckling av såväl individ som grupp och organisation. Vi har profilverktyg av varierad komplexitet och som kan användas på alla organisatoriska nivåer – från lednings- till medarbetarnivå.

Syftet med Garudas profilverktyg är:

  • Att synliggöra personliga kompetenser som är viktiga för framgång i olika arbetssammanhang
  • Att skapa dialog kring hur våra resurser kan användas på bästa sätt i arbetslivet
  • Att skapa en öppen och konstruktiv kommunikation på lika villkor
  • Att på olika sätt vara värdeskapande för alla involverade parter i en organisation

Läs om de olika profilverktygen

FÅ ETT GEMENSAMT SPRÅK

Garudas profilverktyg är ämnade för dialog och vi värnar om öppenhet både vad gäller verktygens konstruktion och analysresultat. Därför ska Garudas profiler alltid utgöra underlag för ett samtal – dels för att respondenten ska få möjlighet att diskutera och verifiera resultatet och dels för att båda parter ska få ett optimalt utbyte av processen.

Profilverktygen är uppbyggda kring Huvud-Hjärta-Ben-modellen, en enkel och pedagogisk kommunikationsmodell som ger organisationen ett gemensamt språk och gör dialogen kring yrkesmässig och personlig kompetens mer jämställd – och därmed mer givande för alla parter.

Hoved-Hjerte-Ben-modellenHuvudets egenskaper
Förmågan att analysera, få idéer, strukturera och organisera

Hjärtats egenskaper
Förmågan att samarbeta, skapa enighet och etablera förtroendefulla relationer

Benens egenskaper
Förmågan att ta självständigt resultatansvar och genomföra lösningar

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se