Personlighetstest

Personlighetstest

Personlighetstest

Ett personlighetstest från Garuda är ett verktyg du kan använda om du t ex vill skapa en kvalificerad rekryteringsprocess eller arbeta för att utveckla din verksamhet. Våra personlighetstester är profilverktyg som är utvecklade för olika typer av HR-processer och för att skapa värde för alla involverade parter.

Personlighetstesterna skiljer sig åt vad gäller djup och komplexitet och passar därför bra för olika typer av processer och på olika nivåer i organisationen. Vissa tester är särskilt lämpade för teamutveckling och andra för att kartlägga personlig kompetens vid t ex rekrytering eller ledarutveckling.

Rekrytering och anställningsintervju – klicka här!

Varför ska du använda personlighetstest i HR-processer?

Med Garudas personlighetstest kan du arbeta med processer för såväl individ som grupp och organisation. Det innebär bl a att du kan skapa välfungerande arbetsmiljöer där medarbetare trivs och har tjänster som matchar hans eller hennes personliga kompetenser och fokus. Kunskapen man via personlighetstesterna får om varandras personliga kompetenser, styrkor och fokusområden gör det också enklare att kommunicera och arbeta tillsammans.

I rekryteringssituationer kan du med personlighetstesternas hjälp ringa in viktiga aspekter av kandidatens profil och få ett mer konkret underlag att ställa frågor utifrån under anställningsintervjun. Hur kommer kandidaten att reagera i pressade situationer? Har han eller hon förmåga och kraft att fatta obekväma beslut? Kan kandidaten inspirera och få med sig andra?

I utvecklingssammanhang bidrar personlighetstesten till att ge bättre självinsikt och mer nyanserad kunskap kring kollegors olika personligheter. Detta ökar möjligheten till både god kommunikation och konstruktiva samarbeten.

 Hur fungerar en personlighetstest från Garuda?

Garudas profilverktyg är uppbyggda kring en rad påståenden och frågor som besvaras av respondenten. Antalet påståenden varierar mellan de olika profilverktygen. Utifrån respondentens svar tas en PersonProfil fram som grafiskt illustrerar personlighet eller fokusområde. Dessutom ger profilverktygen dig en rad tolkningstexter som hjälper dig att förstå och skapa ett så stort värde som möjligt både för dig som tolkar profilen och för respondenten.

Vad menar vi med PersonProfil – läs mer här!

Ett personlighetstest är aldrig ett mål i sig men fungerar utmärkt för att fördjupa samtal och skapa en öppen och jämställd dialog kring relevanta områden. Därför ska det alltid ges en personlig återkoppling på resultatet från våra personlighetstest.

PERSONLIGHETSTEST MED FYRA FÄRGAR

En av anledningarna till att Garudas verktyg fungerar så bra i samband med t ex utvecklingsprocesser är att våra profilverktyg är enkla att förstå och använda, oberoende av utbildningsnivå och position. Profilverktygen ger HR-konsulter, ledare och medarbetare ett gemensamt språk utan att använda en massa facktermer. Detta gör att samtalen upplevs som meningsfulla och likvärdiga, vilket underlättar diskussioner kring t ex kompetens, samarbete, utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Personlighetstesten i de profilverktyg som är baserade på FokusModellen illustrerar individens fokus fördelat på fyra områden och med var sin beteckning och färg: Integrator (blå), Resultatsökare (röd), Grundare (grå) och Utvecklare (grön). Med dessa enkla benämningar och tydliga personbeskrivningar kopplade till fokusområdena, har man verktyg som är lättanvända, konkreta och kraftfulla för en rad olika HR-processer. Verktygen ger ökad förståelse för varför man själv, och andra, agerar som man gör, samtidigt som vi får möjlighet att prata om dessa saker på ett nytt sätt. Man kan exempelvis genom att endast nämna en färg tydliggöra konsekvenser för olika situationer:

”- Jag är väldigt röd, därför är jag tacksam om ni hjälper mig att bromsa lite när vi ska lägga de långsiktiga planerna.”
eller
”- Eftersom vi i vårt team saknar det grå, måste vi vara extra uppmärksamma på dessa områden när vi tar beslut.”

UTVALDA PROFILVERKTYG MED PERSONLIGHETSTEST

Tillbaka till Garuda wiki

Till Startsidan

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult Nicole Videve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se