Kompetensförsörjningsfrågor och rekrytering är ständigt aktuella ämnen inom HR, och områden där det sällan lönar sig att ta genvägar. Genom att med utgångspunkt i kompetensbaserad rekrytering utforma en behovsanalys och kravprofil skapar ni de bästa förutsättningar för en lyckad rekrytering. Dessutom kartlägger ni verksamhetens behov och vilken kompetens företaget eller organisationen behöver – både nu och i framtiden.

Denna e-bok fokuserar på hur ni utformar en tydlig behovsanalys och kravprofil som konkretiserar den kommande medarbetarens mål, arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och kompetenser.

I e-boken om hur ni utformar en tydlig kravprofil, får ni som arbetsgivare:

  • Konkreta beskrivningar av behovsanalysen och kravprofilens innehåll.
  • En introduktion till kompetensbaserad rekryteringsprocess.
  • En metodisk genomgång av de punkter ni bör beröra.
  • Konkreta tips kring vad ni ska tänka på när ni utformar en annons för en ledig tjänst.