Den här e-boken pläderar för att HR: s betydelse vidgas och innefattar både Human Resources och Human Relations. Dels för att täcka utvecklingen inom området, dels för att komma bort från synen på mänskliga mentala resurser som något som kan utvinnas. Ett sådant synsätt riskerar att resultera i en självpåtagen positivitet som flyttar över organisatoriska problem på den enskilda medarbetaren.

I stället argumenteras det för att det är i våra relationer, snarare än i fysiska och mentala resurser, som vi finner människors styrka i allmänhet – och HR’s existensberättigande i synnerhet. Liksom dess roll som ett relationsbyggande organisationsorgan.

I denna nya e-bok tar vi fasta på några av de mänskliga aspekterna av HR-arbetet som begreppet Human Resources inte fångar lika tydligt.

Human Relations – samarbete och relationer, inte bara resurser

Behovet av starka relationer återkommer i vår fokus på klimatet och hållbarheten. En grönare värld bygger på ett starkt samarbete. Detsamma gäller en ansvarsfull CSR-insats (corporate social responsibility)som uppfyller de krav som kunder och medborgare ställer på produktion, leverantörer, hänsyn till människor, djur, miljö och så vidare. Därtill kommer förväntningen om ökad jämställdhet mellan könen och mellan minoriteter och majoriteter, inklusive lika lön och lika möjligheter till utveckling och befordran.

Allt detta beror på samarbete och relationer och inte bara resurserna – det vill säga vad vi kan göra och har tillgång till, utan också hur vi använder dessa resurser tillsammans.

Hämta e-boken genom att fylla i formuläret nedan.