Vi skulle kunna kalla den period många av oss går igenom på våra arbetsplatser just nu för ”Re-boarding”. Namnet anspelar så klart på begreppet Onboarding – som i sin tur ofta bara kallas introduktion.

För det är på många sätt en ny verklighet vi alla har varit tvungna att vänja oss vid sedan i våras – och enligt Folkhälsomyndigheten kommer det förmodligen gå 6 månader till 1 år innan vi kan börja leva och arbeta på samma sätt som innan Covid 19, även om vaccinationen är på gång.

Re-boarding: Lärande och reflektion

Liksom Onboarding består Re-boarding av en stor del inlärning och den aktuella situationen ger oss en unik möjlighet att tillägna oss ny kunskap om både oss själva, våra kollegor, chefer, kunder, affärsmodeller och om den egna organisationsstrukturen. Förmodligen har vi alla stött på områden där vi behövt tänka om och tänka nytt – och fått lärdomar vi kan ta med oss in i arbetslivet även efter pandemin.

Vad kan till exempel möjligheten för en eller flera hemarbetsdagar per vecka innebära för att attrahera och behålla anställda på längre sikt? För att inte tala om medarbetarens stressnivå och work-life-balance, d.v.s. balansen mellan arbete och privatliv? Och kan vi på något sätt extrahera kvantitativa och kvalitativa data från olika anställningsgrupper under pandemin och på så vis skapa en beredskapsplan för framtiden? Eller rent av ompröva delar av vår affärsmodell inför omställningen till två av nutidens och framtidens paradigmer: digitalisering och hållbarhet?

Vi kan hitta otaliga sådana reflektionsfrågor efter COVID-19. I den här e-boken vill vi inspirera dig till att ställa dylika frågor och därefter hitta, formulera och ta vara på den.

E-boken fokuserar på ett antal ämnen som kan vara både relevanta och givande att relatera till. För att ladda ner boken fyller du i formuläret nedan: