Genom vårt mångåriga arbete med att skapa den bästa matchningen mellan arbetsgivare och anställd – och säkerställa balans mellan yrkesroll och personlighet – vet vi att en genomarbetad behovsanalys och kravprofil är avgörande för att rekryteringen ska lyckas. Men en lika viktig förutsättning, är förmågan att hitta och attrahera rätt kandidater.

Fortfarande återanvänds tyvärr alltför många platsannonser slentrianmässigt och ibland innehåller de både tomma ord och floskler. Istället för att ta vara på tillfället och skapa intresse hos mottagaren och stärka arbetsgivarvarumärket blir resultatet då det motsatta.

Det vill vi på Garuda råda bot på och därför har vi utvecklat ett helt nytt koncept, som genom att använda video, både höjer kvaliteten och ökar räckvidden på annonsen. Målet är att attrahera rätt kandidater genom att kommunicera budskap som väcker uppmärksamhet och håller kvar intresset – och dessutom breddar kandidatfältet. Allt utan att det kostar en förmögenhet, varken i kronor eller resurser.

Det finns flera studier som visar att video är ett ypperligt verktyg för att väcka engagemang och nå en större målgrupp. Det gäller särskilt på sociala medier där konkurrensen om användarens uppmärksamhet är stenhård. Den största utmaningen har hittills varit den höga kostnaden och det tidskrävande arbetet som ofta är förbundet med att producera video. Men genom att kombinera vår mångåriga erfarenhet av rekrytering, personprofiler och teknik har vi utvecklat Garuda JobSpots, som är vårt senaste bidrag till att skapa balans mellan människor och arbete.

Ett helt nytt koncept

JobSpots är ett helt nytt koncept och är utvecklat av oss. Med hjälp av vårt nya verktyg kan ni snabbt och smidigt producera spännande platsannonser i videoformat och presentera era lediga tjänster på ett helt nytt sätt och med en helt annan genomslagskraft.

Borta är alla klyschiga annonser och återanvända befattningsbeskrivningar! Istället möts kandidaterna av korta, tydliga videos – skräddarsydda efter ert grafiska uttryck, er branding och er språkliga stil – som presenterar den lediga tjänsten i ett engagerande format.

Tanken bakom JobSpots är att erbjuda ett verktyg som gör det möjligt för arbetsgivare att snabbt och enkelt nå ut med platsannonser till en större och mer relevant målgrupp – och samtidigt stärka verksamhetens employer branding på ett professionellt och målinriktat sätt.

Normalt är det både tidskrävande och dyrt att producera videos då det ofta kräver en fotograf och teknisk utrustning. Marknadsföringen ska godkännas och videon är först färdig efter flera dagar eller veckor. Ofta kan traditionella videorekryteringsfilmer bara användas i ett enda sammanhang och därför används formatet nästan uteslutande vid rekrytering av högre chefsbefattningar eller särskilda specialisttjänster, där storleken på budgeten är en helt annan.

Fångande, fängslande, fantastiskt

Med JobSpots vill vi demokratisera möjligheten för alla att göra fångande, fängslande och fantastiska platsannonser. Det ska inte vara förbehållet höga chefspositioner och specialister – utan finnas tillgängligt för alla typer av befattningar. På samma sätt som vi arbetar med att skapa balans mellan människor är vår önskan att alla lediga jobb presenteras på ett proffsigt sätt och med verksamhetens egna visuella- och språkliga uttryck. Alla medarbetare är ju viktiga – och med JobSpots kan vi visa det!

Hur fungerar det?

Bakom JobSpots finns en avancerad algoritm som gör det möjligt att producera videorna på bara några få minuter. Eftersom vi automatiserar en del av processen kan vi således leverera videorna på bara några få minuter och samtidigt hålla nere kostnaden, oavsett antal platsannonser.

Algoritmen må vara avancerad, men JobSpots är enkelt att arbeta med. Tack vare en lättillgänglig design kan ni enkelt skapa och redigera era videos för att strax därefter få dem levererade i ett format som kan delas på LinkedIn, Facebook, jobbsajter, intranät och på er hemsida – helt utan några tekniska förkunskaper eller särskilda kunskaper om video, redigering eller marknadsföring.

Ni når ut till fler relevanta kandidater och attraherar genom att sticka ut från mängden samtidigt som era annonser genomgående håller en professionell nivå, oavsett er annonsbudget och vilken typ av tjänst det handlar om.

Är du intresserad kan du läsa mer om JobSpots och även en boka 15 minuters presentation av verktyget.

Du kan också läsa mer om hur JobSpots kan stärka er employer branding.