Det har skett utveckling på ett antal områden gällande KompetensProfilen vilket bidrar till att förbättra och höja kvalitén på återkopplingssamtalen ännu mer.

I denna uppdatering kan du läsa om:

  • Ny indikator för ovanliga svar
  • Intervjuguide för dig som använder kravprofilen i Garuda Universe
  • Visualisering av logiska och ologiska motsägelser i rapporten
  • Grafisk cikelformad personprofil
  • Indikator för ledarförmåga kan nu inkluderas i rapporten
  • Indikator för stresskänslighet kan nu inkluderas i rapporten

Nedan går vi igenom de fem uppdateringarna separat. Om du har frågor om innehållet, användningen eller något annat, finns vår support tillgänglig för frågor på info@garuda.se. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av våra konsulter.

Ny indikator för ovanliga svar

När vi förbereder oss inför ett återkopplingssamtal med en respondent eller kandidat fokuserar vi ofta på de personlighetsdrag som respondenten har höga poäng på (både till höger och vänster om normgruppen). Det grafiska utfallet ger en tydlig bild och i kombination med respondentens svar och de skriftliga tolkningstexterna får vi en bra beskrivning av individens personlighet som vi sedan har som utgångspunkt för vår dialog med respondenten.

Efter mer än 40 års erfarenhet och datainsamling, vet vi dock att det kan finnas vissa påståenden som besvarats på ett mycket ovanligt sätt och som därmed kan ge oss ytterligare värdefull information om respondentens personlighet. Det är här ”Indikatorn för ovanliga svar” kommer in.

Baserat på en omfattande analys av över 25 000 profilsvar har vi identifierat 57 påståenden som är mer ovanliga att svara på dvs en låg procentandel av respondenter har valt att ta ställning och svara enig eller oenig till dessa påståenden. Att faktiskt ta ställning till dessa påståenden kan vara särskilt relevant om respondenten arbetar med människor, exempelvis inom ledarskap, vård, omsorg eller liknande, vilket innebär att det i ibland kan vara särskilt givande att titta närmare på utfallet i denna indikator.

 

1. Här aktiverar du den nya indikatorn:

 

2. I rapporten visas den i ett separat avsnitt:

OBS! Vi vill betona att det INTE är avsikten att kandidaten ska få tillgång till avsnittet om indikatorn. Indikatorn är tänkt som ett verktyg och inspiration för dig som certifierad användare. Därför kan du endast välja detta alternativ under ”Appendix” när du skapar dina personprofilsrapporter.

Intervjuguide för dig som använder KravProfilen i Garuda Universe

Vi är stolta och glada över att än en gång kunna bidra till att förbättra tusentals urvalsprocesser där KompetensProfilen är ett centralt verktyg. Vi gör det den här gången genom vårt senaste tillskott, ”Intervjuguide”.

Med ”Intervjuguiden” kartlägger KompetensProfilen automatiskt vilka avvikelser som finns mellan kandidaten (PersonProfil) och kraven (KravProfil) som har valts för den aktuella tjänsten. Genom intervjuguiden får du därmed en konkret guide över vilka frågor du kan använda i samtalet med kandidaten och på så sätt förbättra både samtalet och rekryteringen för att hitta den bästa matchningen.

Intervjuguiden är ”intelligent” på så sätt att den innehåller endast frågor om de drag där kandidaten ligger högre eller lägre än de krav som ni har lagt in i KravProfil.

Så här kommer du igång med att använda den nya indikatorn:

  1. Öppna din PersonProfil och lägg till din KravProfil via ”Jämför profiler”.
  2. Klicka på rapport PersonProfil vs. KravProfil > Välj ”Intervjuguide”.

 

På de personlighetsdrag där Person- och KravProfilen skiljer sig åt, får du ett förslag på intervjufrågor som kan underlätta en dialog med kandidaten. Du hittar ett exempel nedan där KravProfilen (den blå markeringen) indikerar en position där det inte finns ett stort behov av ”Systemflexibilitet”. Eftersom kandidaten är mer Systemflexibel än vad jobbet kräver kommer Garuda Universe nu att ge dig möjlighet att ställa 3 frågor om draget.

 

OBS! Intervjuguiden kan skapas i dina rapporter så att du kan skriva ut och ta med dem till ditt återkopplingssamtal. Du hittar dem också under ”Tolkning” i Garuda Universe, så att du kan använda dem som inspiration i samband med din förberedelse.

Visualisering av logiska och ologiska motsägelser i rapporten

Vi har återigen lyssnat på våra användare gällande en visualisering av ”Entydighet” och logiska och ologiska motsägelser i rapporten. Om du väljer ”Utvidgad profil” till din rapport kommer även antalet motsägelser i PersonProfilen nu att visualiseras. Entydighet och logiska och ologiska motsägelser finns fortsatt även kvar i text i rapporten under ”personliga upplysningar”.

Grafisk cirkelformad personprofil

Tidigare i år lanserade vi en uppdatering som möjliggör visualisering av en grupp av respondenter i ett cirkulärt diagram. Funktionen har utvecklats bland annat för att kunna jämföra kandidater i en rekryteringsprocess eller i samband med utvecklingsprocesser av och med ledningsgrupper.

Flera användare har dock önskat att den cirkulära grafen även skulle bli tillgänglig för personprofilen. Vår utvecklingsavdelning har därför gjort det möjligt att välja den nya funktionen ”PersonProfil – Cirkelformad” när du tar fram en PersonProfils-rapport.

Det är inte meningen att den cirkulära grafiska profilen ska ersätta den vanliga grafiska visualiseringen av personprofilens drag. Den bör ses som ett komplement som kan ge ytterligare värde i samtalet och underlätta förståelsen för kandidaten och/eller ledaren.

Indikatorn för stresskänslighet kan nu inkluderas i rapporten

”Indikatorn för stresskänslighet” har tidigare endast varit tillgänglig under ”Garuda insikt”. Med den senaste uppdateringen kan du nu även inkludera den i dina rapporter om du önskar det. Vid högt utfall på denna indikator kan t.ex. en dialog kring hur man som arbetsgivare på bästa sätt kan ge stöd i olika stressrelaterade sammanhang vara relevant.

OBS! Vi vill betona att det INTE är avsikten att kandidaten ska få tillgång till avsnittet om indikatorn. Indikatorn är tänkt som ett verktyg och inspiration för dig som certifierad användare. Därför kan du endast välja detta alternativ under ”Appendix” när du skapar dina personprofilsrapporter.

Indikatorn för ledarförmåga kan nu inkluderas i rapporten

Vår befintliga ”Indikator för ledarförmåga” hittar du under ”Garuda insikt” men nu kan du även få med den i en rapport. Indikatorn ger dig värdefull information kring om respondenten har svarat i enlighet med hur andra ledare svarar eller ej.

OBS! Vi vill betona att det INTE är avsikten att kandidaten ska få tillgång till avsnittet om indikatorn. Indikatorn är tänkt som ett verktyg och inspiration för dig som certifierad användare. Därför kan du endast välja detta alternativ under ”Appendix” när du skapar dina personprofilsrapporter.

Kontakta oss gärna vid frågor

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra Garuda Universe och göra det mer inspirerande, enkelt, intuitivt och värdefullt för dig som användare. Vi hoppas att du finner dessa uppdateringar värdeskapande och vi är naturligtvis tillgängliga för eventuella frågor på info@garuda.se eller via våra konsulter.