Senaste uppdateringarna

Ny indikator och fler rapportdelar

Det har skett utveckling på ett antal områden gällande KompetensProfilen vilket bidrar till att förbättra och höja kvalitén på återkopplingssamtalen ännu mer. I denna uppdatering kan du läsa om: Ny indikator för ovanliga svar Intervjuguide för dig som använder kravprofilen...

Läs mer

Uppdatering hösten 2023 | Fler och förbättrade funktioner

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra Garuda Universe. Detta för att göra det mer inspirerande, enkelt, intuitivt och värdefullt för dig som användare. I denna lite större uppdateringen av Garuda Universe har vi tagit fasta på den input som vi...

Läs mer

Uppdatering av BasProfilens rapporter

PDF-rapporter har nu respondentens namn Garuda Universe använder nu som standard respondentens namn som filnamn när du sparar en rapport i PDF-format. Oavsett om du skapar flera rapporter samtidigt eller skapar en rapport individuellt, kommer Garuda Universe att ange respondentens...

Läs mer

Uppdatering av Garuda Logik, hösten 2023 | Fler och förbättrade funktioner

Visning av grafisk profil innan profil skapas Vill du snabbt se respondentens poäng på Garuda Logik så kan du nu göra det innan du upprättar en rapport. Vid respondentöversikten kan du antingen klicka på respondentens namn eller på ”Detaljer” i...

Läs mer

Uppdatering av FokusProfilen, hösten 2023 | Fler och förbättrade funktioner

Språklig översyn av påståendena i FokusProfilen FokusProfilens frågeformulär har genomgått en språklig revidering. Påståendena är i sin betydelse oförändrade men språket, som ibland upplevts som onödigt komplext, har förenklats och förtydligats. Samtidigt har en anpassning mellan påståendena och FokusProfilens nyckelord...

Läs mer

Uppdatering av KompetensProfilen, hösten 2023 | Fler och förbättrade funktioner

Språklig översyn av definitioner och nytt högerord på draget Inflytande Vi har haft en språklig översyn av de korta definitionerna i KompetensProfilen och gjort smärre ändringar. Högerbenämningen av draget Inflytande har ändrats från ”Drivande” till ”Styrande” för att inte draget...

Läs mer