Språklig översyn av definitioner och nytt högerord på draget Inflytande

Vi har haft en språklig översyn av de korta definitionerna i KompetensProfilen och gjort smärre ändringar. Högerbenämningen av draget Inflytande har ändrats från ”Drivande” till ”Styrande” för att inte draget ska förväxlas med att vara driven och målfokuserad, vilket är beteenden kopplade till draget Konkurrens. Material som innehåller definitioner av dragen, såsom lathundar, intervjuguide etc. finns uppdaterade på Garuda Universe under fliken ”Hjälp och material”.

Garuda Insikt tipsar dig om personlighetsdrag som du kanske behöver kika närmare på

Smarta lösningar fortsätter att utvecklas inom Garuda Universe. Garuda Insikt hjälper dig nu med rekommendationer om vilka drag du bör vara särskilt uppmärksam på, samt vilka hjälpverktyg du kan dra nytta av för detta. Tanken är att detta ska underlätta för dig och samtidigt minska risken för bias.

Garuda Insikt-ikonen, som du hittar bredvid det aktuella draget, innehåller värdefull information så som:

  • Skuggsidor: Indikerar att du bör vara uppmärksam på den aktuella skuggside-texten för det specifika personlighetsdraget. Skuggsidor är särskilt relevanta när ett personlighetsdrag är extra framträdande, dvs när utfallet ligger långt till höger eller vänster.
  • Dragkombinationer: Anger antal personlighetsdrag och dragkombinationer som är möjliga för det aktuella personlighetsdraget. Särskilt värdefullt när en profil har två eller flera personlighetsdrag som ligger långt till höger eller vänster.
  • Få svar: Personlighetsdrag där respondenten har svarat ett begränsat antal gånger – och där du bör vara uppmärksam på vilka påståenden som har besvarats.

Observera att Garuda Insikts-ikonen endast visas när det är relevant för det specifika draget. I vissa fall kan det dock även vara relevant att även titta närmare på andra drag tex om de är aktuella i förhållande till en kravprofil.

 

Smidig lösning för att skifta mellan olika hjälpfunktioner och enkelt komma tillbaka till samma personlighetsdrag

Behöver du titta närmare på en tolkning av ett personlighetsdrag och sedan kika på en annan hjälptolkningsfunktion?

Det är nu möjligt att stanna kvar på samma personlighetsdrag när du hoppar mellan tolkning, viktad profil, påståendeanalys och nyckelordsanalys, vilket gör det enklare och spara flera  klick för dig som användare.

Ställde jag ut profilen med självanalys eller inte?

Känner du igen detta?

Då kan du numera gå in på ”Redigera” och titta efter ifall du ställt ut profilen tillsammans med en självanalys eller inte. Du kan även se vilket formulär du skickat, på vilket språk och vilken deadline du satt för respondenten.

Obs! Om respondenten inte har fyllt i eller påbörjat ifyllnad av profilen, har du möjlighet att lägga till eller ta bort självanalysen utan att du behöver skapa en ny inloggning eller kontakta respondenten om detta.

Möjlighet att radera en kommentar som en annan användare lagt till

Behöver du redigera eller ta bort en kommentar som en tidigare användare har lagt till på en respondents profil? Eller innehåller kommentaren gammal information som inte är relevant?

Nu har du möjligheten, att som ”delägare” av en respondent, kunna ändra och ta bort kommentarer som en annan användare skrivit in.

Garuda insikt uppmärksammar dig på intressanta profilfrågor

Vad är en vanlig ifyllnadstid? Är 30 minuter kort eller lång tid?

Under Garuda Insikt, som du finner överst vid den grafiska profilen finner du nedanstående ikon som kommer att uppmärksamma dig på om det finns särskilt intressanta frågor att fördjupa sig gällande aktuell profil

I översikten över personprofilerna kan du nu se antalet personlighetsdrag som ifyllts

KompetensProfilen är Garudas mest nyanserade personprofil och samtidigt den mest flexibla, eftersom du som användare själv väljer ifall du vill kika närmare på 8, 12 eller 16 personlighetsdrag.

Många användare ställer ut profiler med olika antal drag och därför har vi nu har gjort det möjligt att snabbt kunna se hur många personlighetsdrag varje enskild respondent har fyllt i.

PDF rapporten får automatiskt respondentens namn

Om du brukar spara ner dina profiler i PDF så kommer du nog uppskatta att den nu automatiskt förses med respondentens namn när du laddar ner och ska spara profilen. Oavsett om du valt att skapa fler rapporter samtidigt eller en i taget.

Uppdaterad rapport: Person- vs. ReferensProfil

Vi har gjort småjusteringar i rapportens layout och den finns nu i uppdaterad version.

Ny rapport: Anteckningar

Om du använder anteckningar i Garuda Universe har du säkert behov av att skriva ut dina anteckningar. Med vår nya rapport ”Anteckningar” kan du snabbt hitta alla dina anteckningar för den aktuella respondenten och också få dem i en snygg PDF-rapport som du kan spara ner eller skriva ut.

Anteckningar är särskilt fördelaktiga att använda som en del av din förberedelse inför återkoppling eller efter en återkoppling. Med rapportfunktionen ”Anteckningar” ser du dessutom till att dina egna anteckningar inte blandas samman med respondentens personprofil.

Ny grafisk profil för jämförelse och överblick

Flera användare har efterfrågat och väntat på vår nya grafiska profil för att jämföra respondenter. Det är nu möjligt att skapa en Grupprapport i KompetensProfilen, där de valda respondenterna presenteras i en samlad cirkulär grafisk layout.

Den cirkulära grafiska profilen är särskilt fördelaktig när du ska jämföra flera personprofiler, tex i en rekryteringsprocess där du önskar en snabb och överskådlig överblick över kandidaterna.

Om du har en ledningsgrupp som har fyllt i KompetensProfilen kan du använda modellen för att visa upp en bild av genomsnittet och spridningen inom gruppen. Slutligen kan modellen även användas för en större grupp av respondenter, tex. inom avdelningar eller organisationer.

Så här får du fram modellen i en rapport: