Hur medveten är din organisation om att rekryteringsprocessen är en viktig del av er marknadsföring?

Vid det här laget har nog de flesta inom HR och ledarskap insett vikten av ett grundligt förarbete tidigt i rekryteringsprocessen, liksom värdet av en konkret strategi för Employer branding. Men dessa strategier nämner sällan användandet av video som ett konkret verktyg för ökad effektivitet och kvalitet – och det är synd, för man riskerar att gå miste om mycket.

Det flesta av oss kan nog skriva under på att det är svårt att rekrytera – och liksom konkurrensen om medarbetarna ökar, ökar även kraven på en professionell och effektiv rekryteringsprocess.

I en undersökning från tidningen Chef framgår det att över en femtedel av de chefer som deltog i undersökningen ansåg att det var ”mycket svårt” att hitta relevanta kandidater. Samtidigt riskerar bristen på kandidater – tillsammans med en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad, att antalet felrekryteringar ökar. Och det är en dyr affär. Inte bara i reda pengar, räkna också in tid och energi och försvagat arbetsgivarvarumärke.

Rekryteringsförmåga och Employer brandingstrategi

Organisationer som inser att rekryteringsprocessen är en viktig del av organisationens arbetsgivarvarumärke och marknadsföring har större chans att nå sina kompetensförsörjningsmål. Med andra ord går er rekryteringsförmåga hand i hand med er Employer brandingstrategi.

De åtgärder som traditionellt specificeras på bakgrund av ovannämnda strategier är t.ex.

– att skapa en karriärsida
– öka aktiviteten på sociala medier
– skriva bättre och mer riktade platsannonser
– delta i jobbmässor
– organisera företagsbesök

Men vill du nå kandidater på ett engagerande och autentiskt sätt bör även video vara bland de högst prioriterade åtgärderna.

Och vi talar inte om någon dyr eller krävande produktion här. Att producera video i dag kräver varken specialkunskaper, ny programvara eller teknisk utrustning. En video behöver inte ens bestå av rörliga bilder som på film – det kan lika gärna vara rörliga stillbilder kombinerat med text.

Samtidigt har de en mängd olika användningsområden och kan fungera som ett verktyg i hr-kedjans alla faser, från attraherafasen till avvecklingsfasen som till exempel:

  • Annonsera lediga tjänster för att öka dess exponering
  • Markera nyanställningar när rätt kandidat börjar jobba
  • Avtacka en kollega som slutar eller går i pension
  • Fira speciella tillfällen som en befordran eller ett jubileum

Som format låter video dig kommunicera flera budskap samtidigt. På bara några sekunder kan du visa företagets värderingar, arbetsmiljön, den kompetens du letar efter, er företagskultur, hur arbetsplatsen ser ut, stämningen, kollegorna – och alla andra möjliga anledningar till att ditt företag är ett bra ställe att arbeta på.

Visa vem du är som arbetsgivare

Genom att tänka in video i både din rekryteringsprocess och i din employer branding strategi blir det lättare att engagera och komma i kontakt med kandidater. Du skiljer samtidigt ut dig från mängden och från konkurrenter där det största flertalet fortsätter köra på med textbaserade företagsbeskrivningar och platsannonser.

På det hela taget gör det faktum att du med en enkel video kan fånga kandidaternas uppmärksamhet och visa ditt företag på under 60 sekunder, det svårt att inte hitta argument som pläderar för att video är ett format för alla företag – stora som små.

Dessutom fungerar video betydligt bättre på sociala medier än en traditionell platsannons vilket är en stor fördel då sociala medier har förmågan att också nå de ”passiva” kandidaterna – de som inte aktivt letar efter jobb, men som ofta har en efterfrågad kompetens.

Ladda ner vår e-bok och guide till Employer branding

Använd och sprid din video i alla kanaler

Videon är klar och nu gäller det att börja marknadsföra och sprida den. Internetstiftelsens undersökning av svenskarnas internetvanor 2022, visar att drygt 4 av 10 svenskar följer varumärken eller företag på sociala medier och bland dem utgör 90-talisterna den största gruppen. Dessutom konstaterar man att närmare 6 av 10 tjänstemän har använt Linkedin under det senaste året.

Här följer ett par förslag på hur du kan marknadsföra din video:

  • Dela videon på dina sociala medier för att nå en bredare publik. Välj de kanaler som passar er och som ni förhoppningsvis redan definierat i er Employer brandingstrategi. Internetstiftelsen pekar ut Instagram och Facebook som de två plattformar där det är vanligast att följa varumärken eller företag.
  • Be chefer och ledande befattningshavare som ofta har många och relevanta följare i sociala medier att dela videon på sina privata konton, särskilt på LinkedIn, och be dina anställda att gilla eller dela den.
  • Lägg upp den på YouTube och/eller Vimeo. Även om ni inte räknar med att YouTube i sig kommer göra underverk för er rekryteringsförmåga så är det den näst mest populära sociala mediekanalen, och härifrån kan ni enkelt dela er video via en länk. Så behöver ni inte göra en egen landningssida eller mejla hela videofilen.
  • Som nämnt ovan lockar platsannonser med en video fler kandidater, så kom ihåg att inkludera din video i alla platsannonser.
  • Ladda upp videon på din karriärsida.
  • Visa videon på olika mässor ni deltar på. Även om det inte är en deciderad jobbmässa finns kommande potentiella kandidater överallt.

Enkelt och billigt videoverktyg

På Garuda har vi utvecklat ett videoverktyg som är enkelt, billigt och snabbt att använda – det kallas JobSpots. JobSpots innehåller olika videomallar som skräddarsys efter er designmanual och era egna bilder och gör att du på bara några få minuter kan producera egna videos för Employer branding och/eller platsannonser. Med mallarna kan du skapa JobSpots som presenterar nya anställda, lyfter fram befordrade kollegor, hyllar jubileum eller avtackar en medarbetare på väg i pension.

Om du vill kan du läsa mer om JobSpots här. Oavsett hur ni väljer att skapa en video hoppas vi att du ser de många fördelar videoformatet har att erbjuda.

Det behöver inte vara stort och dyrt – enkelt och tydligt går precis lika bra!