Ola Moberg
Kostchef i Burlövs kommun
Verktyg: Garudas 360 graders SpegelProfil som innebär att chefen speglas av kollegor, chef och medarbetare kring ledarskapet och vad chefen lägger sitt fokus i arbetet.

1. Vad tyckte du om själva verktyget?
Det är alltid kul att självskatta sig men inte minst när andra speglar en. Även de som speglat mig tyckte det var intressant, och mest intressant att de hade svarat olika gällande mig.

2. Har du hört någon reflektion gällande verktyget från någon av de som medverkat i speglingen av dig?
Vi har diskuterat det i gruppen jag leder. Det var lite olika värderingar och skillnader i svaren, men jag har byggt min ledningsgrupp på olika individer avsiktligt, så det var inte konstigt.

3. Tyckte du att återkopplingen du fick speglade dig på rätt sätt? Kände du igen dig?
Ja absolut. Jag har en god självkännedom och vet vad jag är bra på och vad jag behöver bli bättre på.

4. Fick du någon aha-upplevelser eller insikt?
Kanske att min chef hade en annan bild av mig än jag i något fall. Jag anser att jag har koll på detaljer men det tyckte inte han. Så jag har försökt bli ännu mer specifik på detaljerna i mitt arbete för att progressera mitt ledarskap.

5. Har du gjort någon annan förändring sedan du gjorde profilen?
Ja, jag har fördelat om roller i min ledningsgrupp vilket förtydligar mitt och övrigas ansvar och uppdrag. Jag låter mina mellanchefer styra mer i sin verksamhet över det som de ansvarar för. Tidigare kunde jag hjälpa till med småsaker, men det får de klara själva nu.

 

Eva Bottern
Förskoleschef i Lomma kommun

Verktyg: Garudas Fokusmodell och individuellt ifyllda FokusProfiler med vars hjälp man skapar kännedom om varandras personliga kompetenser, ökar förståelsen för likheter och olikheter och hur dessa bäst kommer till sin rätt, samt att förbättra kommunikationen i gruppen

1. Vad tyckte du om själva verktyget, FokusProfilen?
Jag tyckte det var ett mycket bra verktyg, det var ett bra sätt att svara och diskutera på. Och det var viktigt i den situation vi var i då, att verkligen tydliggöra våra kompetenser och förbättra kommunikationen i gruppen.

2. Har du hört någon reflektion gällande verktyget från någon av dina medarbetare?
Min arbetsplats var i väldigt stort behov av att använda verktyget och de flesta upplevde det positivt. Med den reservationen att en del av problemet i gruppen är att man väljer att vara positiv istället för att våga prata om obekväma saker, så det är svårt att veta riktigt hur positivt de tyckte det var. Men gruppens samverkan och interaktion förtydligades på ett bra sätt, det tyckte alla.

3. Fick ni någon aha-upplevelser eller insikt?
FokusProfilen gjorde att det blev väldigt tydligt, både hur gruppdynamiken ser ut och en del av problemen i gruppen. Dessutom blev många mer medvetna om sig själva och den påverkan de har i gruppen.

4. Har ni förändrat något i gruppen sedan ni använde verktyget?
Jag refererar regelbundet till vårt arbete med FokusProfilen: ”ni ska tänka på…” och ”vår grupp ser ut…” och liknande. FokusProfilen var vår uppstart och den låg väldigt bra där. Men sen är det viktigt att hålla i, och fortsättningen är en väsentlig del i arbetet med att förbättra den psyko¬sociala arbetsmiljön.

5. Skulle du kunna rekommendera andra att göra samma verktyg?
Absolut och det har jag gjort. FokusProfilen gör det väldigt tydligt att en del orsaker i den psykosociala arbetsmiljön finns i gruppsammansättningen. Det är ett bra verktyg och vi blir alla mer medvetna.

 

Kristofer Wåhlander
Enhetschef Kulturskolan, Kävlinge kommun

Verktyg: Garudas Fokusmodell och individuellt ifyllda FokusProfiler

1. Vad tyckte du om själva verktyget?
Jag har tidigare använt två andra modeller, men jag tyckte att Garudas verktyg var det som passa¬de bäst in på mig. Jag kände helt enkelt igen mig i beskrivningen som blev resultatet.

2. Har du hört någon reflektion på verktyget från någon av dina medarbetare?
Många tyckte att arbetet med verktyget var intressant och lärorikt. Några tyckte att det var bra att vi höll det konfidentiellt då man kände att just personprofilen är en del av ens personliga integritet.

3. Vad var särskilt bra?
Gina Filippinis (VD för Garuda) föredrag var kul och inspirerande samtidigt som det var lärorikt. Flera lärare har uttryckt önskan om att fördjupa arbetet.

4. Skulle du kunna rekommendera andra att göra samma verktyg?
Om man inte provat den här typen av övning innan är detta verkligen att rekommendera. Den som är minsta lilla intresserad av personlig utveckling kan få både lärdomar och roliga skratt av personprofilen och det efterföljande föredraget.