Videoplatsannonser används fortfarande bara i begränsad omfattning. Därför kommer vi i den här artikeln titta närmare på hur du kan använda dig av video i dina platsannonser och hur du kan tänka kring ditt arbetsgivarvarumärke i det här sammanhanget.

I stora drag handlar platsannonser i videoformat om hur attraktiv din organisation kan bli för kommande medarbetare. Det handlar om att marknadsföra sig som arbetsplats och närma sig kandidater på ett sätt som väcker deras intresse och nyfikenhet för er som arbetsgivare. Videor ska alltså engagera och involvera kandidaterna tidigt i jobbsökandet och ska besvara de mest basala frågorna:

– Vilken tjänst handlar det om?

– Vem kan ansöka?

– Var ligger arbetsplatsen?

– När är sista ansökningsdatum?

… och göra kandidaten sugen på att veta mer.

Talande siffror

Genom att använda dig av videoformatets många fördelar nästa gång du ska utannonsera en ledig tjänst, skiljer du ut dig från mängden och från konkurrenterna, där det största flertalet fortsätter köra på med textbaserade företagsbeskrivningar och platsannonser. Videoformatets fördelar vittnar även LinkedIns egen statistik om då videos:

– får fem gånger så många kommentarer som andra typer av inlägg.

– väcker tre gånger mer engagemang än vanliga textinlägg.

– har 20 gånger större sannolikhet att delas.

Naturligtvis behövs den traditionella textbaserade platsannonsen också, men oavsett hur välskriven och genomarbetad den än är, nyttar det ju föga om du inte lyckas nå ut med den till din målgrupp.

Att förbereda sig för den framtida arbetsmarknaden

Fördelarna med att använda video i dessa sammanhang är inte bara att du som arbetsgivare skiljer dig ut från mängden och får mer uppmärksamhet. Ni når också ut till fler kandidater – med ett potentiellt starkare kandidatfält som resultat. Samtidigt har ni större chans att nå även de passiva kandidaterna – de som inte aktivt söker nytt jobb men som är öppna för nya möjligheter.

Dessutom framstår ni som ett modernt företag som välkomnar nytänkande och visar att ni är en arbetsgivare som är beredd att göra det där lilla extra för framtida medarbetare redan i rekryteringsfasen.

Genom att hålla er rekryteringsstrategi uppdaterad förbereder ni er för en framtida arbetsmarknad med stora pensionsavgångar och betydligt mindre årgångar att fylla på med. Med andra ord, en arbetsmarknad där konkurrensen om kompetensen ökar och där det kommer att krävas mer av dig som arbetsgivare för att synas och höras.

Hur hanterar ni de ekonomiska och tidsmässiga aspekterna?

På Garuda har vi utvecklat videoverktyget JobSpots, där du kan skapa korta och tydliga videor som är skräddarsydda för sociala medier. Videorna vässar era platsannonser och kommunicerar direkt mot era drömkandidater på LinkedIn, Facebook, din hemsida mm. Det är med andra ord videoplatsannonser med en underton av employer branding.

Något bland det viktigaste med JobSpots är förmågan att variera och anpassa olika slags platsannonser – från timvikarier till chefsbefattningar, utan att det kräver involvering av grafiker eller någon från marknadsföringsavdelningen. Att videorna inte behöver spelas in och redigeras från grunden är naturligtvis även betydelsefullt ur ekonomisk synvinkel, oavsett om du har tillgång till den slags kompetens in-house, eller inte.

Tidsaspekten är också en faktor. Med JobSpots kan du skapa korta videos som presenterar era lediga tjänster och förmedlar företagskulturen på arbetsplatsen på bara några minuter. Det gör videorna som skräddarsydda för att delas på sociala medier, med syftet att attrahera fler och mer relevanta drömkandidater.

Du är som alltid välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hur du kan kvalificera din rekryteringsprocess och stärka ditt employer branding-fokus – och naturligtvis vilken roll video kan spela för just din verksamhet.