I Garuda Universe kan du löpande kategorisera dina respondenter under olika kategorier.

Kategorierna gör det möjligt för dig att:

 • Snabbt söka efter data genom ”Filter”
 • Extrahera genomsnittsprofiler och statistik för en eller flera kategorier
 • Använda automatiska arbetsflöden som hjälper dig i ditt arbete
 • Säkerställa att data inte oavsiktligt anonymiseras och arkiveras

Så kategoriserar du dina respondenter

 1. Logga på Garuda Universe via https://web.egaruda.com och logga in med ditt användarnamn och lösenord.
 2. Välj ”Sökande” i din översiktspanel eller ”Respondenter” i vänstermenyn.
 3. Markera de kandidater du önskar att kategorisera > Klicka på “Välj åtgärd” > “Redigera”
 4. Ändra Kategori under “Typ av anställning” > Avsluta med “Använd”

Du kan även följa med i videon nedan där vi visar var du hittar de olika funktionerna.

Exempel ”rekrytering”

Du har använt Kompetensprofilen i samband med en rekryteringsprocess där 4 kandidater har deltagit. Kandidaterna i processen har därför använts för ”Rekrytering och urval” och kommer att finnas i kategorin ”Sökande”. Eftersom du har valt att anställa en av de 4 kandidaterna rekommenderas du att ändra kategorin för denna respondent till ”Anställd”.

 1. Gå till Garuda Universe via https://web.egaruda.com och logga in med ditt användarnamn och lösenord.
 2. Klicka på ”Respondenter” > Markera aktuell respondent > Redigera
 3. Ändra kategori från ”Sökande” till ”Anställd”. Ändra evt. förfallodatum enlligt din organisations persondata-politik.

OBSERVERA!

I ovanstående exempel kommer de resterande 3 respondenterna fortsätta vara i befintlig kategori och automatiskt arkiveras och anonymiseras efter 6 månader (standard i Garuda Universe). Den 4:e kandidaten som du valt att anställa kommer att finnas kvar i systemet tills du aktivt ändrar till en annan kategori.

Om dina respondenter ligger under kategorin ”Anställd” kommer kategorin att övertrumfa den automatiska anonymisering och arkivering som utförs när en respondent överskrider förfallodatumet.

Om dina respondenter ligger under andra kategorier än ”Anställd” kommer de automatiskt att anonymiseras och arkiveras när förfallodatumet överskrids.

Vill du veta mer om hur du förlänger förfallodatum på dina respondenter kan du läsa mer här…

Rekommendation

Garuda rekommenderar att du regelbundet kategoriserar dina respondenter.

Har du ytterligare frågor om kategorisering i Garuda Universe är du alltid välkommen att kontakta oss.