I Garuda Universe skapas dina respondenter som standard med ett förfallodatum. Förfallodatumet hjälper dig att följa GDPR och er organisationspolicy för lagring/hantering av personuppgifter. När förfallodatumet närmar sig för en respondent kommer detta framgå på din översikt/framsida på Garuda Universe. När förfallodatumet för en eller flera respondenter överskrids kommer respondenterna automatiskt att arkiveras och anonymiseras. Det är därför en bra idé att regelbundet uppdatera utgångsdatumet för dina respondenter för att undvika att förlora data.

Det kan finnas flera goda skäl till att du vill förlänga förfallodatumet för dina respondenter i Garuda Universe. I den här guiden visar vi dig hur du snabbt och enkelt redigerar förfallodatumet för en eller flera respondenter.

Så förlänger du förfallodatumet

  1. Logga på Garuda Universe via https://web.egaruda.com och logga in med ditt användarnamn och lösenord.
  2. Via ditt dashboard/översikt för “Förfaller” kan du se antalet respondenter som snart förfaller > Klicka på “pilen”
  3. Markera de respondenter du önskar att redigera förfallodatumet på > Klicka på “Välj åtgärd” > “Redigera”
  4. Ändra “Förfallodatumet” > Avsluta med “Använd”

Du kan även följa med i videon nedan där vi visar var du hittar de olika funktionerna.

OBS!

Respondenter som passerat förfallodatum men är kategoriserade som ”Anställd”, kommer fortfarande att vara tillgängliga i Garuda Universe. Dessa respondenter kommer att visas med en röd indikator. Markera respondenterna och ange ett nytt förfallodatum eller kategorisera dem i en annan kategori om de inte längre är aktuella för dig.

Vill du veta mer om hur du kategoriserar dina respondenter? Läs mer här …

Rekommendation

Garuda rekommenderar att du regelbundet anpassar förfallodatum för dina respondenter.

Förfallodatumet är som standard inställt på 6 månader för alla respondenter. Standardinställningen för förfallodatum kan förkortas eller förlängas för din organisation. Kontakta Garuda för ytterligare information om detta.

Har du frågor om kategorisering är du alltid väkommen att kontakta oss.