Senaste uppdateringarna

Ökad säkerhet, kandidatpresentation och bugg-rättningar

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra Garuda Universe och våra profilverktyg för att göra dem mer värdefulla för dig som användare. I denna uppdatering finner du både funktioner för ökad säkerhet och en ny möjlighet till förenklad presentation...

Läs mer

Uppdatering hösten 2023 | Fler och förbättrade funktioner

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra Garuda Universe. Detta för att göra det mer inspirerande, enkelt, intuitivt och värdefullt för dig som användare. I denna lite större uppdateringen av Garuda Universe har vi tagit fasta på den input som vi...

Läs mer

Uppdatering av KompetensProfilen, hösten 2023 | Fler och förbättrade funktioner

Språklig översyn av definitioner och nytt högerord på draget Inflytande Vi har haft en språklig översyn av de korta definitionerna i KompetensProfilen och gjort smärre ändringar. Högerbenämningen av draget Inflytande har ändrats från ”Drivande” till ”Styrande” för att inte draget...

Läs mer

Guide till att kategorisera respondenter

I Garuda Universe kan du löpande kategorisera dina respondenter under olika kategorier. Kategorierna gör det möjligt för dig att: Snabbt söka efter data genom ”Filter” Extrahera genomsnittsprofiler och statistik för en eller flera kategorier Använda automatiska arbetsflöden som hjälper dig...

Läs mer

Guide till att förlänga förfallodatum för respondenter

I Garuda Universe skapas dina respondenter som standard med ett förfallodatum. Förfallodatumet hjälper dig att följa GDPR och er organisationspolicy för lagring/hantering av personuppgifter. När förfallodatumet närmar sig för en respondent kommer detta framgå på din översikt/framsida på Garuda Universe....

Läs mer

Uppdaterad normgrupp för KompetensProfilen

Vi kan med glädje meddela att en ny uppdatering av normvärdena i KompetensProfilen snart kommer att släppas. I vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har vi stort fokus på analys och kvalitetssäkring och i detta arbete ingår bland annat uppdatering av normgruppen. Ändringen...

Läs mer